A pályázat célja, hogy eredeti művek szülessenek. Alapítványi támogatást nyújtunk műfaji megkötöttség nélkül a pályázaton nyertes alkotóknak, az alkotói munka feltételeinek javításához, forgatókönyvük megírásához, vagy annak előkészítéséhez, (terepszemle, stb.)

A pályázat formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

Egy pályázó csak egy művel vehet részt a pályázaton.

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki.

A részvétel feltételei:
A pályázaton csak magyar állampolgárságú természetes személyek indulhatnak.

A pályázati dokumentáció kötelező elemei:
- Kitöltött adatlap (az adatlap letölthető itt) 4  példányban
- Játékfilm esetében forgatókönyv 4 példányban, ha nincs,  treatment min. 14 oldal terjedelemben  4 példányban
- TV film, kisjátékfilm, kísérleti film esetében, ha készült forgatókönyv, akkor a forgatókönyv, ha nem készült forgatókönyv, akkor   treatment min. 10 oldalban, animáció esetén szinopszis, grafikai terv, story board,  és ha elkészült képes forgatókönyvet. 4 példányban
- Dokumentumfilm és egyéb nem fikciós mű esetében részletes szinopszis (minimum 3 oldal) 4 példányban
- Rendezői koncepció (A pályázaton való részvétel külön indoklásával). 4 példányban
- szakmai életrajz 4 példányban
- Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata 4 példányban
- A pályázati díj 10.000.- Ft. melyet a 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámra kell befizetni.
- A 10.000.,-Ft -os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása1 példányban

A pályázat beadási határideje:
2008. június 23.

A pályázatokat postán a FILMJUS ALAPÍTVÁNY (FilmesHáz, 1092 Budapest, Ráday u. 31/K.) címére kérjük küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni aznap 17 óráig a FILMJUS Alapítvány irodájában, vagy  Ruttkayné, Enzsöl Icánál.

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző jun. 23.-a utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének.

A pályázatokat a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a
kuratórium bírálja el 2008. szeptember 1. -ig

Szerződést csak a pályázatban feltüntetett természetes személyekkel kötünk.