A pályázat célja, hogy eredeti, izgalmas, magyar művek szülessenek. Alapítványi támogatást nyújtanak a pályázaton nyerteseknek az alkotói munka feltételeinek javításához, a forgatókönyv megírásához és/vagy fejlesztéséhez.

Előkészítésre, forgatásra és utómunkára az elnyert összeg nem fordítható!

A pályázat formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. A pályázaton korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet, annak fejlesztett változatával sem! A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötnek. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki. Pályázatot nem őriznek meg és nem küldenek vissza.

A pályázaton való részvétel feltételei: érvényes magyar adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező bejegyzett cégek indulhatnak (a szerző nevének feltüntetésével). Az egyéni vállalkozó is cégnek számít.

A pályázati dokumentáció kötelező elemei: (4 példány papír alapon, egy példány elektronikus
formában)

1a. Kitöltött adatlap az ellenőrzési listával (4 példányban). Az ellenőrzési lista is kitöltendő
értelemszerűen és beadandó. (letölthető a Filmjus Alapítvány honlapjáról:
http://alapitvany.filmjus.hu/

b. Játékfilm esetében szinopszis (4 példányban) és treatment (min. 5 oldal terjedelemben, 4
példányban). Ha már van forgatókönyv 4 példányban. (Ha van forg. könyv, nem kell treatment!)

c. TV film, filmsorozat esetében szinopszis, treatment min. 5 oldal terjedelemben (4 példányban), ha
már van forgatókönyv (4 példányban). (Ha van forg. könyv, nem kell treatment!)

d. Kisjátékfilm, kísérleti film estében szinopszis (4 példányban), ha készült forgatókönyv, akkor a
forgatókönyv, ha nem készült forgatókönyv, akkor treatment min. 3 oldalban (4 példányban).

e. Animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy elkészült story board (2 példányban).
f. Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében részletes szinopszis min. 3 oldal (4
példányban).

g. Szerzői koncepció: a pályázaton való részvétel külön indoklásával, a forgatókönyvíró koncepciója (4
példányban).

h. Szakmai életrajz: a forgatókönyvíró szakmai életrajza 4 példányban.

i. Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata, megállapodása,
szerződése stb.
Adaptáció esetén (mely szerint a szerző rendelkezik a felhasználás jogával) a jogtulajdonos(ok)
engedményezése a felhasználással kapcsolatban (4 példányban).
Saját mű esetében elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, aláírása.

j. A pályázati díj 10.000,- Ft, melyet a Filmjus Alapítvány 10201006-50153268-00000000
(Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámára, a pályázó cégnek kell befizetni.

k. A 10.000,- Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1
példányban. (Csak banki átutalást fogadunk el!)

2. A fenti dokumentáció műfaji feltételeknek megfelelően teljes példányban elküldendő elektronikus
úton a filmjusalapitvany2021@gmail.com e-mail címére

A pályázat beadási határideje: 2021. szeptember 10, péntek (az elektronikusan beadandó verzióé is).

A pályázatokat postán a Filmjus Alapítvány (Filmes Ház, 1092. Budapest, Ráday u. 31/B.) címére kérik küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni munkanapokon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig a FILMJUS Alapítvány irodájában. (Panyi Zsuzsa tel: 0630/380-43-36)

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző, illetve az e-mail érkezési dátuma 2021. szeptember 10. utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve ha az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hetes határidővel.

A pályázatokat a Filmjus Alapítvány kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el 2021. november 30-ig.

A jelenlegi és korábbi pályázatokról és eredményeikről bővebben a Filmjus megújult honlapján lehet tájékozódni.

Forrás: Filmjus Alapítvány