Már a fesztivál második napja óta, a két orosz „holokauszt tagadó” diáklány - pontosabban szólva, a holokausztról mit sem tudó generáció - történetét látva arra gondoltam, hogy a Verzió filmjeiből kéne válogatni (életkori sajátosságokat figyelembe véve) az iskolák számára egy ütős tananyagot. Elsősorban persze a hazai oktatási intézményekre fókuszálnék, mielőtt betörnék kis projektemmel a világpiacra. Mondhatnák persze a kákán is csomót keresők, hogy a reality show műfaja érzéketlenné tette a televízió előtt felcseperedőket – de én bízom a (dokumentum)film hatékonyságában Eisenstein és Dziga Vertov óta.

naparnyekaban1 600
A nap árnyékában

A fesztivál negyedik napján a Cirko moziban lehettem részese A nap árnyékában című film során a fokozhatatlannak tűnő emberi erőfeszítések értelmének egy újabb bizonyságtételére a lélek hatalmát illetően – amely hatalommal való élés stratégiáját szintén lehetetlen átélhető példák híján elsajátítani - azaz tanítani. Az afrikai albínókat érő szélsőséges megnyilvánulások - a kiközösítéstől a csonkolással, azaz gyilkosságokkal a két végleten –, az előítéletek gyökeréig vezetik a filmnézőt.

naparnyekaban3 600
A nap árnyékában

A varázsló – akivel, mint kikerülhetetlen tényezővel kerül szembe sorstársaiért küzdő albínó aktivista - a XXI. században is biztosan építhet a váratlan, a létező tudás számára feldolgozhatatlan helyzetbe került ember irracionális iránti fogékonyságára, valamint az emberi jellemben rejlő leküzdhetetlen kapzsiságra. A fekete lakosság körében születő fehér gyermekek, akik valójában albínók, szellemekként és a csodás anyagi gyarapodás eszközeként, varázserővel bíró tárgyként taszítják és vonzzák (csábítják bűnre, csonkolásra, gyilkosságra) a normális génállománnyal születetteket. Az állandó veszélyben élő albínók vagy magányosan bujkálnak, vagy táborokba zárva élnek, ahová a többségi társadalom indulatai elől a tehetetlen államigazgatás zárja be őket az elviselhetetlen szabadság helyébe a még elviselhetetlenebb szabadságkorlátozást állítva perspektívaként.

fustoltlazac2 600
Füstölt lazac

Nem nehéz felfedezni a hasonlóságot a szocialista erkölcs (vagy bármely totalitárius rögeszme nevében megbélyegzett és rejtőzködésre kényszerített - vagy börtönbüntetéssel fenyegetett – melegek, leszbikusok, politikai üldözöttek és egyéb, a többségi társadalomban kisebbségként élők - és a kitaszított albínók sorsa közt.

A verzió fesztivál vívmánya - ezért is venném filmjeiket a jövő globális tananyagába -, hogy számos párhuzamon át fókuszál, mint egy óvatos terapeuta, a saját életünkben titokként lappangó problémákra.

fustoltlazac3 600
Füstölt lazac

A késő éjjelbe nyúló, az őslakos léttel, azaz az alaszkai indiánok kihalófélben lévő népességének történetével foglalkozó amerika film, a Füstölt lazac tanulsága is szolgálhat nóvummal, vagy ha úgy tetszik, a hagyomány recycling nevében lábjegyzetelt örök igazsággal: a történelmi kataklizmák, a népirtások vagy a menekült lét áldozatai számára az őket ért jogfosztás sosem évül el, teljenek bár évek, évtizedek, évszázadok. A hatalom önáltatása csupán azzal érvelni, hogy az öregek meghalnak és utódok mindent elfelejtenek.