A kérdés: Hogyan használható  fel egy rajzfilm címe és szereplője cégnévben, illetve logóban?

A válasz: A szerzői jog védelemben részesíti az egyéni, eredeti jelleggel bíró  címet, ezért mindenképpen szükséges a szerző engedélye a mű sajátos címének felhasználásához. A rajzfilmfigura, mint a filmalkotás jellegzetes és eredeti alakja, ugyancsak szerzői jogi védelmet élvez, ezért mindennemű felhasználása engedélyköteles.  

Amennyiben valaki egy rajzfilm szereplőjéről szeretné elnevezni a cégét, illetve az egyik szereplő rajzát szeretné feltüntetni a logóban, ahhoz mindenképpen meg kell szereznie a jogosultak engedélyét. Ez a fajta felhasználás semmiképpen sem minősülhet szabad felhasználásnak, bármilyen tevékenységi körben fog is működni a cég, valamint az engedélykérési kötelezettség a belföldi és a külföldi székhelyű cégek esetében egyaránt fennáll.  

A jogosultak személyének felderítését a filmelőállítónál (esetleg a forgalmazónál) érdemes kezdeni, mert ő tud felvilágosítást adni arról, hogy ki rendelkezik a figurák másodlagos felhasználásának és a sajátos cím felhasználásának jogával. Az esetek nagy részében ezek a jogok a filmelőállítónál vannak, de – különösen a figura másodlagos felhasználásának joga tekintetében – elképzelhető, hogy a szerzőnél maradtak vagy átszálltak harmadik személyre. Miképpen azt más válaszainkban is hangsúlyoztuk, előfordulhat, hogy a figura felhasználásához nemcsak a figurát megalkotó szerzőtől kell engedélyt kérni, hanem több szerzőtől, például a figura kialakítását lényegesen meghatározó eredeti irodalmi mű alkotójától.  

A szerzői jogi jogosultak engedélyének megszerzése mellett érdemes annak is utánanézni, hogy a felhasználni kívánt figura neve, illetve maga a figura nem áll-e védjegyoltalom alatt. Ez legegyszerűbben a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján hozzáférhető adatbázisban ellenőrizhető, ahol a védjegy mellett megtalálható a védjegyjogosult neve is. A jogosulttól abban az esetben kell a használatra engedélyt kérni, ha az oltalom alatt álló szót vagy ábrát ugyanabban az áruosztályban kívánják használni, mint amelyik áruosztályra a védjegyoltalom vonatkozik.


Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.