"Amennyiben a Játékfilmes Szakkollégium az adott pályázatban megjelölt produkció támogatását a forgatókönyv hiányosságaira tekintettel nem javasolja, ajánlást tehet a pályázónak, hogy az MMK forgatókönyv- és filmterv-fejlesztési pályázatán vegyen részt a forgatókönyv tökéletesítése és scriptdoktor igénybevételének érdekében.  Az ajánlás nem minősül támogatási ígérvénynek és az ajánlás alapján a pályázó kizárólag a scriptdoktor közreműködéséhez igényelhető 500.000 forintos támogatásra nyújthat be kérelmet." - olvasható a Mozgókép Közalapítvány Közleményében.

A kiegészítés célja kidolgozottabb, gyártásra alkalmas forgatókönyvek megalkotása. A pályázati kiírás forgatókönyv-fejlesztésre vonatkozó része az a következőkkel egészül ki: " 1. A forgatókönyvek leadását követően a Filmterv-fejlesztési szakkollégium (a továbbiakban: Szakkollégium) 60 napon belül értékelést készít, amelyben

a) megállapítja, hogy a forgatókönyv megfelelően kidolgozott és filmterv-fejlesztésre illetve gyártásra alkalmas, vagy
b) javasolja a forgatókönyv tökéletesítését.

A b) pont szerinti esetben a támogatott pályázatot nyújthat be legfeljebb 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatási összegre vonatkozóan, amelyet

- a forgatókönyv továbbfejlesztése, dramaturgiai javítások elvégzése érdekében speciális forgatókönyv-lektor, ún. scriptdoktor közreműködésének igénybevételére használhat fel, vagy

- annak érdekében használhat fel, hogy az adott forgatókönyv tökéletesítése céljából magyar vagy külföldi tréningen, szemináriumon, workshopon vegyen részt." - olvasható a Mozgókép Közalapítvány vonatkozó közleményében.

A tökéletesített forgatókönyveket a Szakkollégium újból értékeli, azonban újabb támogatás igénybevételére a forgatókönyv továbbfejlesztéséhez nincs lehetőség (negatív tartalmú értékelés esetén sem).  Az MMK a forgatókönyv-fejlesztési pályázat támogatási keretösszegén belül a jelen kiegészítéssel érintett támogatási célra 20.000.000 Ft-ot azaz húszmillió forintot különít el.

További érdekesség, hogy a Szakkollégium értékelése és javaslata ismeretében az MMK Kuratóriuma nemcsak a pénzügyi, hanem a szakmai elszámolás hiányosságára hivatkozással is határozhat a támogatási összeg teljes vagy részleges visszafizetéséről.

Részletek a Közalapítvány honlapján és a vonatkozó kiírásoknál.