Kisjátékfilmek gyártása
Altéma kódszáma: 1061  

Pályázni lehet 15-20 perc vetítési/sugárzási idejű fikciós mű elkészítésére, azaz: kitalált, illetve elképzelt történetet (színész és/vagy nem színész) szereplőkkel előadott kisjátékfilm megvalósítási tervével.

Felhívják a pályázók figyelmét, hogy ennél az altémánál dokumentum és animációs filmtervekkel nem lehet pályázni!

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni.

Pályázhatnak a filmkészítők. Kisjátékfilmes pályázatot a produkciós vállalkozás – filmgyártó – adhat be a rendező ellenjegyzésével.

A pályázathoz csatolni kell:
- a szinopszist (6 pld.-ban)
- az irodalmi forgatókönyvet (6 pld.-ban)
- az alkotó(k) szakmai életrajzát (6 pld.-ban)
- a rendezői elképzelést (6 pld.-ban)
-a tervezett kisjátékfilm részletes költségvetését, ezen belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatási összeget
- nyilatkozatot a tervezett kisjátékfilm elkészítéséhez szükséges támogatás minimális összegéről,
finanszírozási tervet,
- gyártási ütemtervet: a kisjátékfilm megvalósításának menetrendje, stációi
- nyilatkozatot és dokumentációt a kisjátékfilm előkészítéséhez és gyártásához máshol elnyert állami támogatás(ok) összegéről,
- nyilatkozatot és dokumentációt az esetleges partnerektől
- a mozgóképszakmai hatóság (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda) által kiadott, a közvetlen állami támogatás igénybevételét lehetővé tevő határozat (a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolására, illetve a kulturális tesztre irányuló eljárások) másolatát, ennek hiányában a mozgóképszakmai hatóság által az eljárás elindításakor kiállított átvételi elismervényt
- a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda határozatának másolata a filmelőállító mozgóképszakmai szervezetek nyilvántartásába történő felvételéről
- a filmes betétlapot
- a szerzői jogi jogosultaknak a megfilmesítéshez, valamint a filmalkotás terjesztéséhez való hozzájárulása, illetve az erről szóló szerződés
- magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén igazolás arról, hogy a magyar filmelőállító rendelkezik a filmalkotás első eredeti negatívjának vagy sokszorosításra alkalmas eredeti példányának tulajdonjogával, illetve jogosult arról bemutatásra alkalmas műpéldányt készíteni.

Kérik a szinopszis, az irodalmi forgatókönyv, az alkotók szakmai életrajza és a rendezői elképzelés 1-1 példányát a felsorolás szerinti sorrendben összetűzni, és az elején jól olvashatóan feltüntetni a pályázó nevét és a kisjátékfilm címét, mind a 6 pld.-on!

Elszámolható költségek:
- Forgatási költség (utazási költség, szállásköltség, fotózás költsége, kamera és technikai eszközök bérleti díja, rendező, operatõrök, hangmérnök, szerkesztő, technikus, tiszteletdíja (járulékok nélkül), videó- és hangkazetták, fotó-  és filmnyersanyag vásárlására, szállításra, laborköltségre),
- Utómunka költség (tiszteletdíj: vágó, vágóasszisztens; zene, hangkeverés, keverés, laborköltség, utómunkával kapcsolatos technikai eszközök és a vágószoba bérleti díja).

Reprezentációs és rezsiköltségekre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

Elbírálás szempontjai:
A filmterv művészi és szakmai színvonala, a film megvalósításának realitása.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
az elkészült kisjátékfilm 1 pld-a DVD-, vagy Blu-ray formátumban.

Ennél az altémánál (1061) egy filmgyártó cég összesen egy pályázatot nyújthat be.

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 15.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján a támogatás kizárólag akkor folyósítható, ha a filmelőállító rendelkezik a filmalkotás – a támogatási igény összege nélkül számított – gyártási költségvetésének fedezetével.

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak a témához rendelt betétlappal és a felhívásban meghatározott – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!

A támogatás maximális mértéke:
a teljes költségvetés 90%-a.

A tervezett keretösszeg összesen: 30 millió Ft.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés c) pontja.


Animációs filmek végleges elkészítése
Altéma kódszáma: 1073

A támogatásra azoknak az animációs filmeknek előállítói pályázhatnak, akik sikeresen szerepeltek az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiumának 2011. I. félévi képes forgatókönyv pályázatán és a kész forgatókönyvet 2011. szeptember 9-ig bírálatra leadták, valamint a pályázat beadásakor szerepelnek a mozgóképszakmai hatóság filmelőállítókról és egyéb mozgóképszakmai szervezetekről vezetett nyilvántartásában.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyesfinanszírozás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni.

A pályázathoz csatolni kell:
- a szinopszist és a story boardot DVD-formátumban
- a rendező szakmai önéletrajzát
- a tervezett film részletes költségvetését, azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás összegét
- a finanszírozási tervet
- a gyártási ütemtervet
- az esetleges jogi nyilatkozatokat
- a mozgóképszakmai hatóság (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film és Előadó-művészeti Iroda) által kiadott, a közvetlen állami támogatás igénybevételét lehetővé tevő határozat (a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolására, illetve a kulturális tesztre irányuló eljárások) másolatát, ennek hiányában, a mozgóképszakmai hatóság által az eljárás elindításakor kiállított átvételi elismervényt
- a filmes betétlapot
- a szerzői jogi jogosultaknak a megfilmesítéshez, valamint a filmalkotás terjesztéséhez való hozzájárulását, illetve az erről szóló szerződéseket
- magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén igazolás arról, hogy a magyar filmelőállító rendelkezik a filmalkotás első eredeti negatívjának vagy sokszorosításra alkalmas eredeti példányának tulajdonjogával, illetve jogosult arról bemutatásra alkalmas műpéldányt készíteni.

Elszámolható költségek:
- a technikai háttér költsége
- tiszteletdíj
- számítógép-használati díj

Reprezentációs és rezsiköltségekre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

Az elbírálás szempontjai:
A kollégium a művészi és szakmai színvonaluk alapján legjobbnak tartott filmterv(ek)nek ítéli oda a támogatást, abban az esetben, ha a film elkészítésének egyéb feltételeit biztosítottnak látja.

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 15. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a támogatás kizárólag akkor folyósítható, ha a filmelőállító rendelkezik a filmalkotás - a támogatási igény összege nélkül számított – gyártási költségvetésének fedezetével.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma: Az elkészült film egy példánya DVD-, vagy BD-formátumban.

Igényelhető összeg: filmenként maximum 10 millió Ft.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés c) pontja.

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csakbetétlappalés mellékletekkel együtt érvényes!


Magyar és „art” besorolású külföldi filmek szelektív forgalmazási támogatása
Altéma kódszáma: 1031

Pályázni lehet a 2011.szeptember 01. és 2012. április 01-ig terjedő időszakban bemutatásra kerülő magyar és meghatározó részben magyar részvételű koprodukciós, valamint „art” besorolású külföldi filmek forgalmazási támogatására. „Art” besorolású külföldi film forgalmazására az a forgalmazó pályázhat, amelyik vállalja a film országos terjesztését úgy, hogy vagy e-cinemán vetíti, vagy az ország legalább tíz mozijába eljuttatja a beszámolási időszakban.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni.

Pályázhatnak: a filmek forgalmazói.

A pályázathoz csatolni kell:
- a részletes forgalmazási tervet
- a film megtekintésre alkalmas DVD, vagy Blu-ray változatot (5 pld-ban)
- a koproducerek részvételi arányairól szóló igazolást
- külföldi film esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film és Előadó-művészeti Iroda igazolását az „art” besorolásról

Elszámolható költségek:
- digitális, vagy celluloid kópiagyártás
- promóció (filmplakátok, internetes promóció)

Reprezentációs és rezsiköltségekre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

Elbírálás szempontjai: a benyújtott pályázat színvonala.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a forgalmazók, akik:
- minél több „art” moziba eljuttatják a pályázatban szereplő filmet, előzetest, illetve promóciós anyagot készítenek.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:
a forgalmazási terv és a tényleges forgalmazási eredmények összehasonlítása, elemzése, a promóció leírása.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen:
15 millió Ft

A támogatás maximális mértéke: az elszámolható költségek 90%-a. ( 25/2008. (VIII. 8.)  OKM rendelet melléklete alapján)

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés d) pontja.


Magyar és „art” besorolású külföldi filmek E-cinema technikán történő vetítésének és vetítésük körülményei javításának szelektív támogatása
Altéma kódszáma: 1033

Támogatásra azon – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Irodánál regisztrált – „art” termek üzemeltetői pályázhatnak, akik negyedévente legalább 50 (belépődíjas) E-cinema előadást tartanak.

A pályázat célja:
Egy modern és takarékosabb technika széles körű használatának ösztönzése, a filmek gyorsabb közönséghez juttatása érdekében.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni.

Pályázni negyedévenként és termenként maximum 120 ezer forintra lehet.

Pályázni a 2011. október 1.–2012. március 31-ig terjedő időszakra lehet.

A pályázathoz csatolni kell:
- A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda 2010. negyedik negyedévi igazolását arról, hogy a pályázó negyedévente az „art” mozik minősítéséről szóló 46/2007. (XII. 29.) OKM rendeletben foglalt feltételeket teljesítette
- A pótlandó eszközök pontos leírását.

Elszámolható költségek: (a Mktv. 12. § (3) bek. d) pontja, i) pontja és a Végrehajtási rendelet mellékletének 3. oszlop 4. pontja alapján)
- Filmkölcsönzési díj
- Hirdetési költségek
- Az E-Cinema vetítéshez feltétlenül szükséges technikai eszközök pótlása

Reprezentációs és rezsiköltségekre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

Elbírálás szempontjai:
- a benyújtott pályázat színvonala
- az előadás-, és nézőszám nagysága

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen: 7 millió Ft

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

- Az E-cinema vetítések száma
- A vetített filmek listája
- Pontos nézőszám
- Az elnyert támogatási összegből pótolt - E-Cinem vetítéshez feltétlenül szükséges - technikai eszköz pontos leírása, számlái.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés d) és i) pontja.


Az Art-mozik közönségkapcsolatainak kiépítése, fejlesztése
Altéma kódszáma: 1033

A pályázaton a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda által nyilvántartásba vett art mozik és art mozi termek, üzemeltetői, valamint azon hagyományos mozik üzemeltetői vehetnek részt, amelyek minden héten rendszeresen art műsort (magyar, magyar részvételű koprodukciós és art besorolású külföldi filmet) is vetítenek.  Pályázat nyújtható be a pályázati kiírás megjelenése és 2012. április 1. közötti időszakban megvalósult ill. zajló on-line hirdetési formák kialakítására, a mozi honlapjának fejlesztésére, közösségi oldalak kialakítására, a mozi linkjének megjelentetésére a város kulturális honlapján,  levelezési listák kialakítására, illetve az adott időszakban megjelenő helyi és nyomtatott reklámra, melyek célja a mozikban játszott filmek célközönségének elérése, tájékoztatása, színvonalas háttéranyagok közreadásával a mozgóképkultúra megismertetése, fejlesztése,  hosszú távon a mozik funkciójának közösségi, kulturális térré történő kibővítése.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni.

Elbírálás szempontjai:
- a pályázati cél teljesítése
- a folyamatos működés bizonyítása
- a kiemelkedő művészi és szakmai színvonal

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:
- a regisztrált art mozik által benyújtott pályázatok
- a korszerűbb, költségkímélő elektronikus hirdetési formákra benyújtott pályázatok, amelyeknél az elért célközönség nagy létszámú
- előny az alkalmazott eszközök hatékonysága (az egy nézőre vetített fajlagos költségek nagysága)
- új, innovatív eszközök alkalmazását tervező pályázatok

Elszámolható költségek:
- megbízási díj (csak honlap-fejlesztés)
- reklámköltség
- nyomdaköltség

Reprezentációs és rezsiköltségekre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

Pályázat kötelező tartalmi elemei:
- a pályázati cél megvalósításának részletes leírása
- a projekt megvalósításának részletes költségvetése
- a szervezet Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda általi nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolata
- az Art-termek  nyilvántartásról szóló határozat másolatát

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
- 1-2 oldal terjedelmű szöveges beszámoló, valamint
- az elkészült reklám- és propagandaanyagok egy-egy példánya, és
- a honlapról készült utolsó printek

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen:
10 millió Ft.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II törvény 12.§ (3) bekezdés d) és h) pontja.


Filmklubok támogatása
Altéma kódszáma: 1008

Támogatásban részesülhetnek a 2012. január 1. – 2012. december 31. között lebonyolításra kerülő – a filmművészeti értékek megismertetését szolgáló, a filmről, mint saját nyelvvel rendelkező művészeti ágról történő gondolkodás és a filmet értő közönség kinevelése érdekében létrehozott – filmklubok  szervezői, működtetői.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyesfinanszírozás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni.

Pályázhatnak: a Filmklubok működtetői (csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda által nyilvántartásba vett személy és szervezet.)

Elszámolható költségek:
- vetítőterem bérleti díj
- megbízási díj, járulékok nélkül (előadók)
- reklám- és propagandaköltség
- nyomdaköltség (műsorismertetők, kiadványok)

Reprezentációs és rezsiköltségekre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
- a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozat másolata
- a tevékenység részletes leírása, ideértve annak tervezett időbeni ütemezését

Az elbírálás szempontjai:
A kollégium a pályázat elbírálása esetén megvizsgálja az adott tevékenység jelentőségét és várható filmszakmai hasznosulását, azok megfelelő indoklását, dokumentumokkal való alátámasztottságát. Előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik az előző évekből a filmklub működtetésében megfelelő referenciával rendelkeznek, vagy a pályázati cél megvalósításához saját, illetve külső forrást is be tudnak vonni.

A támogatás maximális mértéke:
a teljes költségvetés max. 80%-a.

A tervezett keretösszeg összesen: 5 millió Ft

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: Részletes beszámoló a támogatott filmklubok megvalósult programjáról, előadóiról, látogatottságáról és a programhoz kapcsolódó kiadványok, reklámanyagok dokumentációja.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés d) pontja.


A pályázatokat sokszorosítjuk, ezért kérik, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a reklámanyagokat, a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt mellékleteket nem őrzik meg és nem küldik vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítő levél dátumától számított 60 napon belül. A határidő letelte után a fenti a fenti anyagokat – külön értesítés nélkül – megsemmisítik.