A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

- Kitöltött adatlap 4 példányban (letölthető a Filmjus Egyesület honlapján a Filmjus Alapítvány hírei között)

- Játékfilm esetében szinopszis (4 példányban), treatment (min. 10 oldal terjedelemben, 4 példányban) és ha már van forgatókönyv (4 példányban).

- TV film, Tv film sorozat (max. 10 rész) esetében szinopszis, treatment min. 5 oldal terjedelemben (4 példányban), ha már van forgatókönyv (4 példányban).

- Kisjátékfilm, kísérleti film estében, ha készült forgatókönyv, akkor a forgatókönyv, ha nem, akkor treatment min. 3 oldalban (4 példányban).

- Animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy elkészült story board (4 példányban).

- Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében részletes szinopszis min. 3 oldal (4 példányban).

- Szerzői koncepció: a pályázaton való részvétel külön indoklásával, ha a forgatókönyvíró nem azonos a rendezővel, akkor a forgatókönyvíró koncepciója (4 példányban).

- Szakmai életrajz (4 példányban)

- Adaptáció esetén: jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata 4 példányban (amely szerint a szerző rendelkezik a felhasználás jogával). Saját mű esetében elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, aláírása.

- A pályázati díj 10.000,- Ft, amelyet a 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámra kell befizetni.

- A 10.000,- Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1 példányban (a pályázati díjat csak magánszemély - természetes személy -  a pályázó fizetheti be! Csak banki átutalást fogadnak el!).

A pályázat beadási határideje: 2013. szeptember 16.

A pályázatokat postán a FILMJUS ALAPÍTVÁNY (Filmes Ház, 1092. Budapest, Ráday u. 31/K.) címére kell küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni munkanapokon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig a FILMJUS Alapítvány irodájában. (Panyi Zsuzsa tel: 0630/380-43-369)

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző  2013. szeptember 16-a utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve ha az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hetes határidővel.

A pályázatokat a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el: 2013. december 2-ig.

A forgatókönyvíró pályázaton szétosztható összeg természetesen nem elegendő az adott filmtervek maradéktalan  megvalósítására, betöltheti azonban a fontos kiegészítő támogatás funkcióját. A támogatással egyrészt az alkotómunka feltételei javíthatók, másrészt az egyéb szervezetektől elnyerhető támogatások esélye növelhető.

Megjegyzendő, hogy a beküldött forgatókönyvek színvonala ugyan változó, azonban minden évben akadnak kiemelkedő pályamunkák is. Mindig jelentős eseménynek számít, ha az alapítvány korábban támogatott művet vagy annak megvalósult változatát láthatjuk hazai vagy nemzetközi fesztiválon.

Bővebb információ a Filmjus oldalán.