Metropolis 2023/3

Nők a magyar filmgyártásban
szerkesztő: Vincze Teréz

Bevezető a „Nők a magyar filmgyártásban” című összeállításhoz

Margitházi Beja: A megfigyeléstől a beavatkozásig

Tudományos és filmes kísérletezés Vas Judit Módszerek (1968) című szociálpszichológiai rövidfilmjében

Szalay Dorottya: Az ellenállás frontvonalai

Rendszerkritika és (női) érdekképviselet Szilágyi Lenke, Maurer Dóra és Háy Ágnes mozgóképművészetében

Szentpétery Vanda Léda: Magyar női játékfilmvágók tapasztalatai az analóg-digitális vágás
korszakváltásáról

Bartal Dóra: „Mozgás az éhenhalás és a szabadság tengelyén” 

Női dokumentumfilmesek a magyar filmes intézményrendszerben 

Nők reprezentációja és női alkotók a magyar filmben – Válogatott bibliográfia (összeállította: Margitházi Beja)

Metropolis 2023/4

Filmarchívum
szerkesztő: Barkóczi Janka – Margitházi Beja

Bevezető a „Filmarchívum” című összeállításhoz

Barkóczi Janka: A megőrzés művészete. Archívum és filmörökség

Evin Hussein: Lajtán innen. A magyar filmarchívum létrejöttének viszontagságai a kezdetektől az önálló intézményig, 1959-ig

Fazekas Eszter – Molnár János: Izzó szerelem. A Gasparcolor technológia kihívása Macskássy Gyula reklámfilmjeinek digitális felújításában

Barkóczi Janka – Margitházi Beja: A legkényesebb mozgóképes formátum. Interjú Zsámboki Miklóssal és

Darius Krolikowskival, a Blinken OSA Archivum munkatársaival

Filmarchívumok Nemzetközi Szövetsége Etikai Kódex

Filmarchívum: gyűjtés, megőrzés, restaurálás, hozzáférhetőség – Válogatott bibliográfia (összeállította: Barkóczi Janka és Margitházi Beja)

Kapható az Írók Boltjában, az ELTE BTK Jegyzetboltjában (1088 Bp.,Múzeum krt. 6–8.), vagy megrendelhető a szerkesztőség címén.