A Filmjus célja, hogy eredeti, izgalmas művek szülessenek, alapítványi támogatást nyújtanak a pályázaton nyerteseknek az alkotói munka feltételeinek javításához, a forgatókönyv megírásához vagy a forgatás előkészítéséhez (pl. gépelés, fordítás, anyaggyűjtés, terepszemle stb.). Az elnyert összeg forgatásra és utómunkára nem fordítható. A pályázat formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet, annak fejlesztett változatával sem. A nyertesekkel támogatási szerződést kötnek, a pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy érvényes magyar adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező bejegyzett cégek indulhatnak, a szerző nevének feltüntetésével.

A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

a. Kitöltött adatlap az ellenőrzési listával (4 példányban). Az ellenőrzési lista is kitöltendő értelemszerűen. (letölthető a Filmjus Egyesület honlapjáról)

b. Játékfilm esetében szinopszis (4 példányban) és treatment (min. 10 oldal terjedelemben, 4 példányban). Ha már van forgatókönyv 4 példányban. (Ha van forg. könyv, nem kell treatment!)

c. TV film, filmsorozat (max. 10 rész) esetében szinopszis, treatment min. 5 oldal terjedelemben (4 példányban), ha már van forgatókönyv (4 példányban). (Ha van forg. könyv, nem kell treatment!)

d. Kisjátékfilm, kísérleti film estében szinopszis (4 példányban), ha készült forgatókönyv, akkor a forgatókönyv, ha nem készült forgatókönyv, akkor treatment min. 3 oldalban (4 példányban).

e. Animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy elkészült story board (2 példányban).

f. Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében részletes szinopszis min. 3 oldal (4 példányban).

g. Szerzői koncepció: a pályázaton való részvétel külön indoklásával, ha a forgatókönyvíró nem azonos a rendezővel, akkor a forgatókönyvíró koncepciója (4 példányban).

h. Szakmai életrajz 4 példányban.

i. Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata adaptáció esetén (mely szerint a szerző rendelkezik a felhasználás jogával) 4 példányban. Saját mű esetében elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, aláírása.

j. A pályázati díj 10.000,- Ft, melyet a Filmjus Alapítvány számlaszámára (10201006-50153268-00000000), a pályázó cégnek kell befizetni.

k. A 10.000,- Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1 példányban.

A pályázat beadási határideje: 2019. szeptember 11. szerda

A pályázatokat postán a Filmjus Alapítvány címére (Filmes Ház, 1092. Budapest, Ráday u. 31/K.) várják, vagy ugyanott személyesen lehet leadni az alapítvány irodájában. 

Forrás: A Filmjus Alapítvány Kuratóriuma