"A megújult Magyar Filmművész Szövetség képviselni kívánja az egész magyar mozgókép kultúra minden területét. Nyitni kíván a mozgóképes szakma minden irányába és határozottan kíván föllépni ezeknek védelmében. A Szövetség új vezetése a magyar mozgókép kultúrát egységes egésznek tekinti, minden filmműfajnak és minden mozgóképes megjelenési formának, valamint a filmgyártáson túl a forgalmazásnak, a moziknak és a szaksajtónak is érdekképviselete kíván lenni. Az eddig folytatott defenzív magatartást egyértelmű, konstruktív és offenzív magatartás váltja fel. Mivel meggyőződésünk, hogy a magyar mozgókép a magyar nemzeti kultúra elválaszthatatlan része és az európai kultúra integráns része, ezért kötelességünknek tartjuk ennek védelmét és az ehhez szükséges normális működés feltételeinek megteremtését. Mindent meg kívánunk tenni annak érdekében, hogy szakmánk megőrizhesse autonómiáját, méltóságát és tisztességét."