Kapcsolódó anyagok

A szerda esti ünnepélyes díjátadóval lezárult a 13 nap remény című dokumentumfilm fesztivál, ahol három nap alatt 31 versenyfilmet, közel húsz szekcióvetítésen láthattak az érdeklődők. A versenyfilmek díjazása nem hagyományos, kétszintű elbírálás alapján történt: 11 produkció alkotói kaptak lehetőséget arra, hogy filmjüket DVD-n megjelentessék, közülük hatan ezen felül a rendezvény szponzorai által felajánlott pénzjutalmakban részesültek. Az est folyamán az Országos Diákzsűri is átadta oklevelét az általa kiválasztott külön-, illetve fődíjas produkció alkotóinak.

A 31 versenyfilm közül a zsűri – Gyarmathy Lívia Kossuth-díjas filmrendező, a Nemzet Filmművésze (zsűrielnök), Lányi András író és Ungváry Rudolf író – ítélete alapján a Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete az alábbi 11 alkotásnak biztosítja a DVD megjelenés lehetőségét, 200 példányban:

Eltűnt idő nyomában (rendező: Erdélyi János – Zsigmond Dezső)
Vérrel és kötéllel (rendező: Erdélyi János – Zsigmond Dezső)
Kegyelem (rendező: Kínyó Ferenczy Tamás)
Elárultak bennünket (rendező: Kisfaludy András)
Az áldozat (rendező: Lugossy István)
Széna tér ’56 – Márton Erzsébet (rendező: Lugossy István)
Óriások voltunk (rendező: Novobáczky Sándor)
Aki magyar, velünk tart (rendező: Sára Sándor)
Kossuth tér 1956 (rendező: Sibalin György)
Kádár János utolsó beszéde (rendező: Sólyom András)
Képzelt forradalom (rendező: Zágoni Balázs)

A DVD-ket a Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete oktatási intézményekben, könyvtárakban kívánja terjeszteni. A díjazottak átvették Görömbei Luca és Balla Benjámin iparművész munkáját, az ’56-os forradalom egyik fegyverét szimbolizáló üveg kockakövet is.

A tizenegy díjazott produkció alkotóinak a Magyar Rádió Zrt. képviselője átadta a „Forradalom, 1956” című, az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójáról megemlékező, három CD-ből álló különleges válogatását.

A tizenegy kiemelt film alkotói közül az alábbiak részesültek a rendezvény szponzorai által felajánlott díjakban:

A FILMJUS 800.000 - Ft értékű Zolnay Pál-díját Erdélyi János és Zsigmond Dezső kapta Vérrel és kötéllel című dokumentumfilmért. A zsűri értékelése szerint a mosonmagyaróvári sortűz résztvevőinek és túlélőinek egymásnak ellentmondó vallomásai és a drámai szembesítések áttörik az elhallgatás, a hazugság és a félelem rétegeit. A film nem tragédia, hanem kaotikus és véres szomorújáték, amely szembesít a saját történelmünkkel, s óvatosságra készteti a múlt felett ítélkezőt.

A Magyar Történelmi Film Alapítvány 350.000 - Ft értékű díját Lugossy István kapta Az áldozat, valamint a Széna tér ’56 – Márton Erzsébet című dokumentumfilmekért. A zsűri értékelése szerint a rendszerváltozás éveiben Lugossy István filmjeiben elsők között jelent meg a forradalom résztvevőinek, a megtorlás áldozatainak sokáig elhallgatott és elhallgattatott szenvedése. Tanúságtétel és felelősségtudat jellemzi ezeket a műveket, melyekben a megtorlás körmönfont gonoszsága és kegyetlensége csupán háttér a helytállás névtelen hőseinek ábrázolásához.

A Duna Televízió 300.000 - Ft értékű díját Zágoni Balázs kapta a Képzelt forradalom című dokumentumfilmért. A zsűri értékelése szerint a kilátástalan realitások és a túlélhetetlen remények közötti feszültség hiteles ábrázolása teszi drámaivá Zágoni Balázs alkotását. Az ismeretlenség homályába veszett, a lehetetlent megkísértő magyar ellenállóknak a sorsát mutatja be, akik Erdélyben próbáltak szembeszegülni a pártállami rendszerrel.

A Magyar Fejlesztési Bank 300.000 - Ft értékű díját Kisfaludy András kapta az Elárultak bennünket című dokumentumfilmért. A zsűri értékelése szerint az emlékezet filmjei közül Kisfaludy alkotása kiemeli a forradalmi napokban egymást keresztező emberi sorsok elgondolkodtató sokfélesége, a felidézett helyzetek életszerűsége. A múlt máig megemésztetlen traumáit, keserűségét cipelő emberek elbeszéléseiben megjelenik ’56 feledhetetlen egységének nosztalgiája.

A Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesületének 300.000 - Ft értékű díját Sibalin György kapta a Kossuth tér 1956 című dokumentumfilmért. A zsűri értékelése szerint a film oknyomozó pontossággal, a szemtanúk különböző irányokból induló visszaemlékezéseinek epikus sodrával, megkomponált hangháttérrel és az archív képek drámai feldolgozásával rekonstruálja a parlament előtti vérfürdőt.

Az Országos Diákzsűri fődíját Erdélyi János és Zsigmond Dezső kapta a Vérrel és kötéllel című filmért. Az Országos Diákzsűri indoklása szerint a film az 1956-os forradalom egyik legtragikusabb eseményét feszes, következetes szerkesztésben idézi fel. A szereplők természetes és hiteles megnyilvánulásai, illetve ezek megörökítése olyan atmoszférát, hangulatot teremt, mely ma is átélhetővé, követhetővé teszi a mosonmagyaróvári sortűz konfliktusokkal teli (1989-es) felidézését.

Az Országos Diákzsűri különdíját Hegedűs Péter kapta a Nagyapák és forradalmak című filmért. A díjat Hegedűs Péter az egyedi és bátor, Magyarországon eddig talán példátlan témaválasztásért, a fiatal rendező családon belüli vizsgálódása okozta feszültség megjelenítéséért kapta.