Rendezői üzenet

A tizenéves korosztályt mélyen érintő probléma a depresszió, amellyel kapcsolatban Fliegauf elmondja „A film hangulatában és élményvilágában nagyon nagy szerepe van a depressziónak. Amikor depressziós voltam, akkor ezt láttam, ilyennek éltem meg. Kierkegard mondta azt, ami azóta közhely lett: hogyha valamiről beszélünk, vagy valamit megmutatunk akkor, nem tudjuk miért, de vele kapcsolatos szorongás el kezd enyhülni. Véleményem szerint azért, mert ha megmutatom ezt a depresszionált tudatállapotot, akkor valaki, aki megnézi ezt, és ő is hasonló tudatállapotban van, magyarul nagyon szomorú, rettenetes, kilátástalan helyzetben találja magát, és nagyon nagy az önvádja, akkor azt mondja, nagyon jó, hogy más is van, aki így látja a dolgot, mint ahogy én. Aztán máris ketten vagyunk, majd kiderül, hogy hárman, négyen, öten, nagyon sokan.”

Egy másik helyen az öngyilkosság kérdése merül fel, amely szintén mélyen érinti a mai tizenéveseket. Ezzel kapcsolatban azt mondja a rendező, hogy az öngyilkosság során nem a test elpusztítása a cél, hanem az egóé. A médiatanárnak ennél a témánál is hitelesen kell kiállnia diákjai elé, és elfogadható magyarázatokat adni. Továbbá nem árt, ha a szöveg megértéséhez röviden ismerteti Freud, Kierkegaard és Nietzsche teóriáit is.

Módszertanilag mindenképpen az a szerencsés, ha a tanár egyszerűen két vagy három órára osztja el a Dealer alkotójával készített interjút, mert ellenkező esetben a film gerjesztette vita, és a magyarázatra váró kijelentések könnyen szétfeszítik a 45 perces órakeretet.

Az interjún kívül a DVD tartalmaz még két másik részt is, az egyik a junkie jelenetet, a másik pedig ugyanennek a résznek a rendező magyarázatával ellátott verziója. Ez a két „extra”, és maga a film is, formai eszközként használt lassúsága, és képileg nem túlterhelő jellege miatt, nagyon jó anyag a középiskolások számára a vizuális értelmezés gyakorlásához.

Dicsérendő, hogy megszületett egy olyan DVD, amelynek célja, egy fiatal magyar filmes szinte mindenkit érintő témáján keresztül igyekszik a bennünket körülvevő vizuális környezet megismeréséhez segédletet adni. A Dealer alkalmas arra, hogy nagyon jól felkészült pedagógusok és egy érdeklődő, aktív osztály tagjai között messzire vezető, sok szempontból értelmes, érdekes párbeszéd alakuljon ki. Az ötlet kiváló, követésre érdemes. Várjuk az újabb filmelemző DVD-ket, Mundruczóval, Hajdu Szabolccsal, Pálfi Györggyel, Török Ferenccel és a többi fiatal rendezővel.