Tisztelt Filmkészítők!

A Filmjus Alapítvány a továbbiakban is első számú feladatának tekinti, hogy azokat a filmszakmában évtizedek óta dolgozó, ám akaratukon kívül méltatlan anyagi helyzetbe került alkotókat, akik egy -egy elkészült munka után szerzői jogdíjban részesülnek, ebben a nehéz helyzetben továbbra is anyagilag támogassa. Az elmúlt időben az Alapítvány évi rendszerességgel 12 millió forint segélyt és nagyságrendileg 37 millió forint nyugdíjtámogatásban részesítette az arra rászoruló jogosultakat. Különösen fontossá válik ez a segítség ebben az időszakban, amikor gyakorlatilag teljesen megszűnt a filmkészítés Magyarországon.

Kérjük tehát azon alkotókat, illetve jogosultakat, akik a környezetükben nehéz helyzetben lévő, éppen munkáját vesztő kollégáról tudnak, értesítsék az Alapítványt, hogy felvehessük velük a kapcsolatot és szükség esetén támogatásban részesíthessük őket.
Elérhetőség: zsuzsapanyi@gmail.com, makaborcss@gmail.com 

Üdvözlettel:
a Filmjus Alapítvány Kuratóriuma