Alább a Magyar Operatőrök Társaságának (H.S.C.) felhívását közöljük:

“A Magyar Operatőrök Társasága felhívja a figyelmet arra, hogy a filmarchívum elengedhetetlen fontosságú mind a magyar, mind az egyetemes filmművészet, de elsősorban nemzeti kultúránk értékeinek megőrzése érdekében.

A globalizáció körülményei között egy nemzet identitását az anyanyelve, a történelme és kultúrája, művészete őrzi. Közös  érdekünk, hogy ezt a kincset hiánytalanul megőrizzük.  Ennek az értéknek szerves része a magyar filmörökség, amely az egyetemes filmművészeten belül is óriási elismertséget szerzett országunknak. Ezt a filmörökséget most veszélyben látjuk.

Fontos szakmai szempont, hogy ezt a közgyűjteményt csak a megfelelő technikai és személyi feltételekkel lehet megőrizni! Talán meghökkentő, de ha a helytelen kezelés miatt egy-egy filmkópia képei elhalványulnak, lévén, hogy ezeknek a filmalkotásoknak nagyrészt egyetlen kópiája van, az ahhoz lenne hasonlatos, mintha Arany János balladáiból eltűnnének a szavak vagy mondatok, de nem egy könyvből, hanem az összesből egyszerre!

Feltétlenül fontosnak tartjuk, hogy a filmarchívum a nemzetközi gyakorlatban kialakult nemzeti filmintézetek, illetve a Nyugat-Európában meghonosodott Cinematheque rendszerhez hasonlóan őrizhesse meg a magyar filmkincset. A megőrzésen felül az intézetnek fontos feladata a gyűjtemény folyamatos gyarapítása és a beérkező anyagok feldolgozása. Egy ilyen intézményben biztosítani kell a szakmai, filmtörténeti, filológiai, technológiai hozzáértést, a megfelelő technikai kondíciókat, rendszeresen kell restaurálni a kópiákat, lehetőséget kell teremteni a kutatómunkára, a filmek digitális médiára való szakszerű és autentikus minőségű átmentésére, és arra is, hogy ezek a felújított filmek eljuthassanak a közönséghez is.

Követeljük a nemzeti kincsnek számító filmörökség felelős kezelését!

  • Ne számolják fel a MANDA-t és az annak keretein belül működő  Filmintézetet!

  • Megfelelő anyagi forrásokkal biztosítsák az Filmintézet önállóságát, a gyűjtemény önálló létét, gyarapítását, az önálló kutatómunka fenntartását és fejlesztését!

  • Biztosítsák a Filmintézetben felhalmozott, gyűjtött magyar és nemzetközi kultúrális értékek különleges, szakmai, szakértői kezelését!

  • Ne hozzanak döntést a jövőben semmilyen, a filmkultúrát, filmszakmát érintő változtatást szakmai konzultácó, elemzés, a szakmai egyesületek, szervezetek véleménye és egyetértése nélkül!

Kérjük minden olyan filmes szervezet és filmalkotó csatlakozását ehhez a felhíváshoz, aki - politikai hovatartozástól függetlenül - egyetért a fentiekkel.”