A pályázat célja, hogy eredeti, izgalmas, magyar művek szülessenek. Alapítványi támogatást nyújtanak a pályázaton nyerteseknek az alkotói munka feltételeinek javításához, a forgatókönyv megírásához és/vagy fejlesztéséhez. Előkészítésre, forgatásra és utómunkára az elnyert összeg nem fordítható. A pályázat formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. A pályázaton korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet, annak fejlesztett változatával sem. A nyertesekkel támogatási szerződést kötnek, a pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki. Pályázatot nem őríznek meg és vissza sem küldenek. 

A pályázaton való részvétel feltételei: érvényes magyar adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező bejegyzett cégek indulhatnak (a szerző nevének feltüntetésével).

A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

1a., Kitöltött adatlap az ellenőrzési listával (4 példányban). Az ellenőrzési lista is kitöltendő
értelemszerűen és beadandó. (letölthető a Filmjus Egyesület honlapjáról a Filmjus Alapítvány hírei
között: www.filmjus.hu)

b., Játékfilm esetében szinopszis (4 példányban) és treatment (min. 5 oldal terjedelemben, 4
példányban). Ha már van forgatókönyv 4 példányban. (Ha van forg. könyv, nem kell treatment!)

c. TV film, filmsorozat (max. 10 rész) esetében szinopszis, treatment min. 5 oldal terjedelemben (4
példányban), ha már van forgatókönyv (4 példányban). (Ha van forg. könyv, nem kell treatment!)

d. Kisjátékfilm, kísérleti film estében szinopszis (4 példányban), ha készült forgatókönyv, akkor a
forgatókönyv, ha nem készült forgatókönyv, akkor treatment min. 3 oldalban (4 példányban).

e. Animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy elkészült story board (2 példányban).

f. Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében részletes szinopszis min. 3 oldal (4 példányban).

g. Szerzői koncepció: a pályázaton való részvétel külön indoklásával, a forgatókönyvíró koncepciója (4
példányban).

h. Szakmai életrajz 4 példányban.

i. Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata, megállapodása,
szerződése stb. adaptáció esetén (mely szerint a szerző rendelkezik a felhasználás jogával) 4
példányban. Saját mű esetében elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, aláírása.

j. A pályázati díj 10.000,- Ft, melyet a Filmjus Alapítvány 10201006-50153268-00000000
(Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámára, a pályázó cégnek kell befizetni.

k. A 10.000,- Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1
példányban. (Csak banki átutalást fogadunk el!)

2. A fenti dokumentáció műfaji feltételeknek megfelelően teljes példányban elküldendő elektronikus
úton a filmjusalapitvany2020@gmail.com e-mail címére.

A pályázat beadási határideje: 2020. szeptember 8, kedd (az elektronikusan beadandó verzióé is).

A pályázatokat postán a FILMJUS ALAPÍTVÁNY (Filmes Ház, 1092. Budapest, Ráday u. 31/B.) címére kérik küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni munkanapokon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig a FILMJUS Alapítvány irodájában. (Panyi Zsuzsa tel: 0630/380-43-36)

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző 2020. szeptember 8. utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve ha az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hetes határidővel.

A pályázatokat a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el: 2020. november 30 –ig.

Forrás: Filmjus