A Nemzeti Audiovizuális Archívumban (NAVA) 34 381 órányi műsor között kereshetnek a látogatók. A 275 NAVA-pont lehetővé teszi, hogy az ország bármely részéről betekinthessünk a NAVA-műsorszámok tartalmába. A NAVA folyamatos fejlődését az is alátámasztja, hogy a kötelespéldány-archívum létrehozása mellett különgyűjteményként már a Magyar Nemzeti Filmarchívum gyűjteményéhez is hozzáférést nyújt. A jövő évi tervekben pedig többek között az audiovizuális kultúra oktatási célú felhasználásának elterjesztése, illetve további különgyűjtemények bevonása szerepel.

A Nemzeti Audiovizuális Archívum közel egy éve (2006. január 1-jén) kezdte meg működését azzal a céllal, hogy az országos földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók magyar gyártású, illetve magyar vonatkozású műsorait kötelespéldányként archívumában gyűjtse és hozzáférhetővé tegye. A NAVA gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít a törvény szabta kereteken belül, adatbázisa szabadon kereshető, a benne található műsorok teljes terjedelmükben pedig az úgynevezett NAVA-pontokon tekinthetőek meg.

NAVA-pontokká a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai oktatás célját szolgáló intézmények, muzeális intézmények, levéltárak, valamint kép- és hangarchívumok válhatnak. Az archívum minél szélesebb körben történő hozzáférhetőségének érdekében a NAVA egyik alapvető feladata a NAVA-pontok számának folyamatos bővítése. Jelenleg 275 NAVA-pont üzemel (köztük 145 könyvtár, 110 oktatási intézmény), amelyek együttműködésével az egész országban elérhetőek a Nemzeti Audiovizuális Archívumban rögzített tartalmak.

A NAVA kiemelt külön feladata feldolgozni az MTV-től folyamatosan beérkező digitális anyagokat – köztük az 1988-tól sugárzott híradós tudósításokat –, amelyek történelmi és kulturális kordokumentumokként lesznek elérhetőek.

A kötelespéldány-gyűjtés és -szolgáltatás mellett a NAVA különgyűjteményeket is hozzáférhetővé tesz, így például a Nemzeti Filmarchívum által archivált 100 digitalizált játékfilmből és 590 archív filmhíradós anyagból álló gyűjtemény is megtekinthető a NAVA-pontokon. A NAVA hasonló gyűjtemények kereshetővé tételének és elérhetőségének érdekében tovább bővíti ezt a szolgáltatást, hiszen hamarosan hozzáférhetővé válik – többek között – a Mindentudás Egyeteme első 120 előadásának anyaga is.

A Nemzeti Audiovizuális Archívum két EU-finanszírozású projektben is aktív résztvevő. A „P2P-Fusion” 7 tagú nemzetközi konzorcium keretében zajló, 2006 júniusában indult hároméves projekt, amelynek során p2p technológiai alapú kreatív audiovizuális tartalom újrafelhasználását támogató eszközök fejlesztése zajlik audiovizuális tartalmakat aktívan használó közösségek tevékenységének támogatására. A „VideoActive” 12 tagú nemzetközi konzorcium keretében zajló, 2006 szeptemberében indult hároméves projekt, amelynek során az európai nemzeti audiovizuális archívumok tartalmának egységes része önálló felületen lesz a felhasználók számára átjárható, elérhető és a nemzeti nyelven könnyen kereshető.

A NAVA szervezeti felépítése, műszaki rendszere és jogszabályi háttere felkeltette a nemzetközi közvélemény figyelmét. Eddig a görög, a svéd és a finn megalakulóban levő vagy már létrejött testvérintézmények használták föl részben vagy egészben mintaként a NAVA-t a honlapon található angol nyelvű leírás, illetve a nemzetközi konferenciák előadásai nyomán.

„Jövő évi terveinkben a NAVA-pontok hálózatának további dinamikus bővítése mellett kiemelt célkitűzésünk, hogy új audiovizuális különgyűjteményeket tegyünk elérhetővé a felhasználók számára az archívum gyűjteményének gyarapítása érdekében. Emellett jelenleg egyeztetéseket végzünk egy olyan fizetéses szolgáltatás elindításával kapcsolatosan, amely az archívum otthoni elérését eredményezhetné” – nyilatkozta Kovács András Bálint, a NAVA igazgatója.

A NAVA 2007-es tervei között szerepel az audiovizuális dokumentumok oktatási célú felhasználásának kifejlesztése és terjesztése is. Tanárokból és oktatási szakemberekből álló szakértői csoport bevonásával készül el egy a NAVA archívumára épülő olyan online felület, amelyen a tanárok és a diákok az alap- és a középfokú oktatásban a NAVA anyagait a Nemzeti Alaptantervvel összhangban, strukturált formában segédanyagokként érhetik el. Az oktatási projekt a Beeld en Geluid holland partnerintézmény hasonló projektjének mintájára készül el.

A Nemzeti Audiovizuális Archívum gyors fejlődésének eredményeként szükségessé vált a NAVA-honlap átstrukturálása. A NAVA-pontok bővülésének következtében a jövőben a honlap az információszolgáltatáson kívül kommunikációs felületté is válik, ezért a friss és egységes tartalom mellett a NAVA-pontok számára extranet jellegű szolgáltatásokat is nyújt majd hamarosan. Ezenkívül igény merült fel az oldal felhasználóbarát átszervezésére, amelynek folytán a gyűjteményekben történő keresés került előtérbe.