A pályázat célja, hogy eredeti, magyar művek szülessenek. A Filmjus alapítványi támogatást nyújt a pályázat nyerteseinek, az alkotói munka feltételeinek javításához, a forgatókönyv megírásához, vagy annak előkészítéséhez.

A nyertesek egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.

A pályázaton korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet, annak fejlesztett változatával sem. A nyertes pályázókkal az alapítvány támogatási szerződést köt.

A pályázatokat a szervezet nem őrzi meg és nem küldi vissza.


A pályázaton való részvétel feltételei:

- A pályázaton csak filmelőállítók (egyéni vállalkozó, Bt., Kft., Alapítvány stb.) indulhatnak.
- Magyar Nemzeti Filmalap regisztráció nem előfeltétel.


A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

- Kitöltött adatlap - 4 példányban (letölthető a Filmjus Egyesület honlapján a Filmjus Alapítvány hírei között)

a) Játékfilm esetében szinopszis (4 példányban), treatment (min. 10 oldal terjedelemben, 4 példányban) és ha már van forgatókönyv 4 példányban.

b) TV film, Tv film sorozat (max. 10 rész) esetében szinopszis, treatment min. 5 oldal terjedelemben (4 példányban), ha már van forgatókönyv (4 példányban).

c) Kisjátékfilm, kísérleti film estében, (ha készült) forgatókönyv, (forgatókönyv hiányában) treatment min. 3 oldalban (4 példányban).

d) Animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy story board (4 példányban).

e) Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében részletes szinopszis min. 3 oldal (4 példányban).

- Szerzői koncepció: a pályázaton való részvétel külön indoklásával, ha a forgatókönyvíró nem azonos a rendezővel, akkor a forgatókönyvíró koncepciója (4 példányban).

- A mű előállításában résztvevő alkotó(k) szakmai életrajza 4 példányban.

- Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata (mely szerint a pályázó rendelkezik a felhasználás jogával, akár eredeti műről van szó, akár adaptációról.) (4 példányban).


Pályázati díj:

A pályázati díj 10.000,- Ft, melyet a 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámra kell befizetni.

A 10.000,- Ft-os pályázati díj befizetésének igazolását csatolni kell a többi dokumentumhoz, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1 példányban (a pályázati díjat csak cég fizetheti be. Csak banki átutalást fogadnak el!).


A pályázat beadási határideje: 2014. szeptember 1., hétfő


A pályázatokat postán a FILMJUS ALAPÍTVÁNY (Filmes Ház, 1092. Budapest, Ráday u. 31/K.) címére kérik küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni munkanapokon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig a FILMJUS Alapítvány irodájában. (Panyi Zsuzsa tel: 0630/380-43-369)

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző 2014. szeptember 1. utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve ha az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hetes határidővel.

A pályázatokat a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el: 2014. november 24-ig.

A nyertes pályázatok listáját a Filmjus Egyesület honlapján teszik közzé.