Kapcsolódó anyagok

A kérdés: Milyen jellegű  engedélyt kell beszereznem ahhoz, hogy rajzfilmet vetíthessek az üzletemben?

A válasz:

Egy filmalkotásnak a nyilvánosság számára hozzáférhető helyen történő  levetítése a filmalkotás nyilvános előadásának minősül  és – a szabad felhasználás szűk esetkörét kivéve – engedélyköteles felhasználás. A szerzői jogi törvény értelmében azért szükséges a jogosult engedélye abban az esetben is, ha konkrétan a vetítésért nem szednek belépőt, mert a felhasználás közvetve jövedelemfokozás célját szolgálja, tehát alkalmas arra, hogy az üzlet vevőkörét, látogatottságát növelje.

A nyilvános előadásra vonatkozó engedélyt filmalkotás esetében két helyről kell beszerezni, egyrészt a forgalmazótól vagy az előállítótól, attól függően, hogy ezen felhasználási joggal melyikük rendelkezik, másrészt pedig az Artisjustól. A közös jogkezelő szervezet a filmalkotásba foglalt zeneművek miatt, a filmhez írt zenemű szerzőjének és szövegírójának jogaira tekintettel vesz részt a filmvetítés engedélyezésében.

A forgalmazó, illetve a filmelőállító által adott engedély ellenértékét a felek szabadon határozzák meg, az Artisjus engedélye viszont az évente kiadott jogdíjközleményében meghatározott jogdíj megfizetése ellenében tekintendő megadottnak.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.