A kérdés

Egy forgatókönyv/szinopszis a megírását követően szerzői jogi védelmet élvez vagy szükséges még hozzá nyilvántartásba vétel is?

A válasz:

A szerzői jogi védelem nincs utólagos elismeréshez kötve, azaz egy művet a létrejöttétől fogva megillet, amennyiben egyéni, eredeti jellegű, a szerző neve rajta feltüntetésre került és megfelel a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott egyéb feltételeknek.

Fentiektől függetlenül a Magyar Szabadalmi Hivatal, valamint a közös jogkezelő szervezetek (Artisjus, Filmjus) ezen kívül önkéntes műnyilvántartási rendszert működtetnek és erről okiratot állítanak ki, melyet vita esetén a bíróság bizonyítékként elfogad.

Természetesen ellenkező bizonyítás során kiderülhet és bíróság jogerősen megállapíthatja, hogy a szerző személye nem azonos a műnyilvántartásban megjelölt személlyel, de a fenti műnyilvántartásban szereplő dokumentum nagyobb bizonyító erővel bír, mint például egy saját címre feladott bontatlan küldemény, mely a szerzői művet tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk