A kérdés:

Lehet megfilmesítési és rendezői/operatőri szerződést a rendezővel illetve az operatőrrel természetes személyként aláíratni mint egyetemi hallgatók, hogy térítésmentesen átruházzák a filmalkotáson fennálló szerzői jogaikat?

A válasz:

A szerzői jogi védelem alanyai, a természetes személy szerzők, így velük természetes személyként bármikor köthető megfilmesítési/felhasználási szerződés. Magánszemélyek esetén azonban felmerül a személyi jövedelemadó és egyéb járulék-fizetési kötelezettség is.

A rendezői-operatőri szerződés azon kívül, hogy a filmalkotáson fennálló jogok átruházását tartalmazza, magában foglalja a rendezői/operatőri feladatok ellátásának részletes feltételeit is. Ennek megfelelően a díj is két komponensből áll, egyrészt a rendezői/operatőri tevékenységért járó díjazásból másrészt pedig a szerzői vagyoni jogok átruházásáért járó díjból. Amennyiben a felek úgy állapodnak meg, a rendezői/operatőri tevékenységet ingyen is végezheti az alkotó, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az alkotók kifejezett nyilatkozattal lemondjanak a szerzői jogdíjról is.

Amennyiben nem vizsgafilmről van szó, a filmgyártás megkezdése előtt érdemes tisztázni, hogy a hallgatói jogviszony kizárja-e vagy korlátozza-e az adott filmalkotás elkészítésében való részvételt.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.