A pályázat célja, hogy eredeti, izgalmas, magyar művek szülessenek. Alapítványi támogatást nyújtanak a pályázaton nyerteseknek az alkotói munka feltételeinek javításához, a forgatókönyv megírásához vagy a forgatás előkészítéséhez (pl. gépelés, fordítás, anyaggyűjtés, terepszemle stb.). Forgatásra és utómunkára az elnyert összeg nem fordítható.

A pályázat formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet, annak fejlesztett változatával sem. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötnek, a pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki.

A részvétel feltételeiről a Filmjus Alapítvány hivatalos oldalán, a Filmjus Alapítvány híreiben lehet tovább tájékozódni. 

A pályázat beadási határideje: 2018. szeptember 19., szerda. A pályázatokat a Filmjus Alapítvány kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el 2018. december 19–ig.

Forrás: Filmjus Alapítvány Kuratóriuma