Király Jenő 1943. december 1-jén született Sopronban, 1962-1967 között az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója volt, 1970-től az ELTE BTK-n filmesztétikát tanított.

Első publikációja 1965-ben jelent meg az ELTE Egyetemi Lapokban Letört bimbók címmel, első önálló kötete A marxista filmelmélet alapjai címmel 1972-ben jelent meg. 1980-1981 között a Filmtudományi Intézet elméleti osztályán volt kutató. A Filmtudományi Intézetben töltött egy év terméke a Mozifolklór és kameratöltőtoll - A populáris filmkultúra elméletéhez című dolgozata 1983-ban jelent meg a Filmművészeti Könyvtár sorozat egyik utolsó köteteként. 1981-ben megjelent, általa szerkesztett Film és szórakozás című lényeglátó tanulmánygyűjtemény előrevetítik érdeklődésének kulcsfogalmait.

2009-től a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának oktatója, itt jelenik meg A film szimbolikája című nyolckötetes műfajelméleti szakkönyv-folyama, amely egész életművek a koronája, melyet a"filmesztétika bibliájá"-nak is szokták nevezni. A munka alapját a korábban Frívol múzsa - A tömegfilm sajátos alkotásmódja és a tömegkultúra esztétikája címmel megjelent azóta is legendás kétkötetes dolgozata jelentette. 

2013-ban a 70 éves születésnapja alkalmából "Király 70" címmel műfajelméleti konferenciát szerveztek a tiszteletére, az előadásokból a Metropolis filmelméleti és filmtörténeti folyóirat ad ki különszámot. 2015-ben az '50 könyv, amint minden baloldalinak ismernie kell' című összeállításban is beválogatták A film szimbolikája című könyv-sorozatát. 2017-ben az Eszmélet Alapítvány gondozásában jelenik meg A mai film szimbolikája című munkája, amely A film szimbolikája-sorozat lezárása, amelyben azt kutatja, hogy korunk emberének lelki és társadalmi problémái miként jelennek meg általában a kor tipikus és különösképpen a legújabb idők jelentős, reprezentatív filmjeiben. 

Király Jenő 73 éves korában, hosszan tartó betegség után, szülővárosában hunyt el.

Forrás: Wikipedia / Fotó: ELTE Filmtudomány