"A filmek és a kapcsolódó filmpolitikák képesek formálni a múltról alkotott képünket, a történelemről való gondolkodásunkat, valamint egyéni és kollektív történelmi emlékezetünket. E kötet célja, hogy válogatást nyújtson a szerző a film és a történelem kapcsolatára fókuszáló kutatásainak néhány szegmenséből. A bevezető és elméletibb jellegű írások után esettanulmányok vizsgálják a demokráciák és a diktatúrák filmpolitikáját, a film eszközként történő felhasználását a bel- és külpolitikában és a diplomáciában, a filmkészítők alkalmazkodását a fennálló politikai környezethez és a feladatokhoz, valamint adott történelmi események hatását a későbbi korok filmkészítésére. További írások olvashatók a demokratikus átmenetek filmpolitikai változásainak elméleti és gyakorlati kereteiről, konkrét filmek értelmezési lehetőségeiről a történelmi kontextus és az alkotó egyéni életútja függvényében, valamint a társadalmat változó intenzitással foglalkoztató kérdések filmes ábrázolásáról a különböző évtizedekben. Több szövegben is kiemelt hangsúlyt kapnak magyar vonatkozású témák, filmek vagy személyek" - olvasható a kötet leírásában.

Mikor?
2024. június 15., 14:00

Hol?
95. Ünnepi Könyvhét / Budapest, Vörösmarty tér
A Kronosz Kiadó standjánál

A szerzőről
Lénárt András történész, hispanista. A Szegedi Tudományegyetem Hispanisztika Tanszékének habilitált egyetemi docense. Fő kutatási területei a film és a történelem kapcsolata, Spanyolország és Latin-Amerika 20. századi történelme, társadalma és filmtörténete, valamint a hispán világ aktuális kérdései. Két könyv és több mint 150 könyvfejezet, tanulmány és cikk szerzője magyar, spanyol és angol nyelven, három kötet társszerkesztője, a publikációi több mint tíz országban jelentek meg. 2019 és 2023 között a Latin-Amerikai és Karibi Tanulmányok Nemzetközi Szervezetének (FIEALC) elnöki posztját töltötte be, jelenleg a Latin-Amerikai Társadalomtudományi Kutatások Európai Tanácsának (CEISAL) igazgatósági tagja.