A könyv a múltban a máig tovább élő hagyományt kutatja; mindazokat a „filmes szólamokat”, amelyek hatása nélkül másképp alakultak volna, illetve kevéssé értelmezhetőek a kortárs folyamatok. A hatvanas évekre határozott formát öltő kánon mellett mindebben egyre nagyobb szerephez jut a Balázs Béla Stúdió műhelyében, illetve szellemi környezetében kialakuló „alternatív kánon”, amely a rendszerváltás után immár korábbi elszigeteltségéből kilépve válhat a filmtörténeti tradíció teljes jogú részévé és a kortárs filmművészet alakítójává. Az egyes írások e sokszínű hagyományt és annak hasonlóan változatos továbbélését vizsgálják egy-egy korszak, intézmény, alkotó vagy mű metszetében.

Gelencsér Gábor (1961) az ELTE BTK Filmtudomány Tanszékének docense.

Korábbi könyvei:
- A Titanic zenekara. Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében. Osiris, Budapest, 2002.
- Filmolvasókönyv. Írások filmművészeti kötetekről. Iskolakultúra, Pécs, 2003.
- Más világok. Filmelemzések. Palatinus, Budapest, 2005.
- Káoszkeringő. Gothár Péter filmjei. Novella, Budapest, 2006.