Kapcsolódó anyagok

A kérdés: Részesülhet-e szerzői jogi védelemben a filmötlet?A megfilmesítési szerződés is felhasználási szerződés? Kik egy filmalkotás mozgóképi alkotói? Kit illet meg az „üres kazetta” díj, a nyilvános előadás, a terjesztés  és a nyilvánossághoz közvetítés után fizetendő jogdíj?

A filmötlet önmagában nem lehet szerzői jogi védelem tárgya, mivel a szerzői jog valamely gondolatnak az egyéni eredeti jelleggel történő  megformálását védi, nem pedig magát az ötletet vagy elvet. Ezért az ötletnek legalább szinopszis formájában kell megjelennie ahhoz, hogy szerzői jogi alkotásnak minősüljön.

A megfilmesítési szerződés a felhasználási szerződések egyik nevesített szerződéstípusa, a szerző és a filmelőállító között jön létre, egyrészt tartalmazza a filmalkotás létrehozására vonatkozó megbízást, másrészt pedig a megbízás teljesítésének eredményeként létrejött alkotáson fennálló, a kötelező közös jogkezelés körén kívül eső, vagyoni jogok átruházását.  

A filmalkotások szerzői a szerzői jogi törvény szerint a film céljára készült irodalmi és zeneművek szerzői, a film rendezője és mindazok, akik a film egészének kialakításához alkotó módon hozzájárultak. Ennek megfelelően mozgóképi alkotó általában a rendező mellett az operatőr, rajzfilmek esetében a figuratervező, továbbá egyéni megállapodástól függően a vágó, illetve más közreműködők. Fontos azonban megjegyezni, hogy adott közreműködő szerzői minősége egyedi megítélés kérdése, ami a felek közötti megállapodástól és az illető által végzett tevékenység alkotó jellegétől függ.

A szerzői jogi törvényben felsorolt felhasználási módok után járó jogdíj a szerzőket illeti meg, az átruházott felhasználási jogokhoz kapcsolódó jogdíjak azonban megelőlegezhetőek a szerző számára a megfilmesítési szerződésben. Bizonyos díjigényekről ugyanakkor a felek nem rendelkezhetnek a szerződésben, ilyen az egyidejű vezetékes továbbközvetítési díjigény és az „üres kazetta” díj, valamint a filmalkotás bérbeadására tekintettel a szerzőt megillető díjigény (ezek a kötelező közös jogkezelés alá eső díjak). A díjigények közül a továbbközvetítési és az üres hordozó díjból a szerzőkhöz hasonlóan a filmelőállító is részesül a közös jogkezelést ellátó FilmJus Egyesületen keresztül.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.