A kérdés: Hogyan használható fel tudományos/történelmi archív filmfelvétel egy újabb filmben?

A válasz:

A történelmi vagy tudományos archív filmfelvételek a Magyar Nemzeti Filmarchívumnál találhatók meg, illetve tőlük szerezhetők be.


Ha az archív filmnek egy rövid részletét idézési céllal kívánják megjeleníteni a filmben, az a szabad felhasználás körébe esik, tehát nem szükséges az archív mű felhasználásához engedélyt kérni. Azonban fontos, hogy az idézett filmrészlet eredeti formájában jelenjen meg, valamint címét és a film előállítóját az átvevő filmben feltüntessék.


Amennyiben nem idézésről van szó, akkor a felhasználásra feltétlenül engedélyt kell kérni. A felhasználási engedély megadására legtöbb esetben a filmelőállítók, az archív filmeknél általában az egykori állami filmstúdiók, filmgyártó vállalatok jogutódai jogosultak.

Ezért a Filmarchívum vagy a FilmJus segítségével ki kell deríteni, hogy az adott film felhasználási jogainak ki a jogosultja, ezt követően pedig a felhasználási engedélyt tőle beszerezni..


Sok film fellelhető az MTV archívumában is, ezek felhasználásának engedélyezésére az MTV Zrt. jogosult.


Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.