A kérdés:

Mi a teendő, ha a forgatókönyvet megvásárló filmelőállító nem használja fel a művet?

A válasz:

A szerződés pontos tartalmának ismeretében nehéz erről a témáról nyilatkozni, azonban a szerzői jog általános szabályai tartalmaznak olyan garanciákat, melyek védik a némileg kiszolgáltatott helyzetben lévő alkotókat.

A szerzői jogról szóló törvény rendelkezései szerint, ha a forgatókönyvet megrendelő filmelőállító a megszerzett jogait nem gyakorolja, vagyis a mű elfogadásától számított négy éven belül a megfilmesítést nem kezdi meg, vagy megkezdi ugyan, de ésszerű határidőre nem fejezi be, a szerző felmondhatja a szerződést és arányos díj megfizetését követelheti. Hasonló szabályt tartalmaz a felhasználási szerződések általános szabályiról szóló rész is, mely szerint ha a felhasználó nem kezdi meg a mű felhasználását a szerződésben meghatározott vagy - ennek hiányában - az adott helyzetben általában elvárható időn belül; vagy a szerződéssel megszerzett jogait nyilvánvalóan a szerződés céljának megvalósítására alkalmatlan módon vagy nem rendeltetésszerűen gyakorolja, a szerző felmondhatja a kizárólagos felhasználási engedélyt tartalmazó szerződést.

Alapvetően a felhasználás nem kötelezettsége a filmelőállítónak, tehát ha nem használja fel a művet, a szerző nem kérheti a bíróságtól a tényleges felhasználásra kötelezést, csupán erre tekintettel a törvény által szabályozott felmondási jogát gyakorolhatja. A tőkeigényes filmelőállítás esetében négy év áll a filmelőállító rendelkezésére, hogy megkezdje a megfilmesítést. Vagyis, ha ezen időszak alatt nem tesz érdemi előkészületeket, akkor a szerző felmondhatja a szerződést.  A szerzőt ilyen esetben a felvett előleg megilleti, a művel pedig szabadon rendelkezik.

Viszont minden esetben egyedileg mérlegelendő, hogy a filmelőállító valóban nem végzett-e még előkészítő tevékenységet sem a megfilmesítés tekintetében.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.