A kérdés: Hogyan használjunk kép-, film-, és zenerészleteket saját készítésű videóinkban?

A válasz:

A szerzői jogi védelmet élvező művek felhasználása a védelmi időn belül, a szabad felhasználás eseteit kivéve mindig a szerző (vagy jogutódja) engedélyéhez kötött.

Amennyiben a képeket és videókat a videó-összeállítás megrendelője bocsátja rendelkezésre és azok saját képei vagy szavatol azért, hogy a képek/videók szerzői jogaival (illetve a rajtuk szereplő személyeknek a képmás készítéséhez történő hozzájárulásával) rendelkezik, ebben az esetben a szolgáltatás csak a videó összeállítás elkészítését foglalja magában.

Bonyolultabb a helyzet, ha más szerzői művének minősülő már nyilvánosságra hozott képek, filmrészletek, zenék felhasználására kerül sor. Ha a felhasználás jellege folytán csak egyetlen video-összeállítás készül, ez mindig a szerző (vagy a jogtulajdonos) egyedi engedélyéhez kötött, közös jogkezelés útján az engedély nem szerezhető meg, minden egyes szerzővel (jogtulajdonossal) szükséges a felhasználási szerződés megkötése.

A jogosításra vonatkozóan általános tanács nem adható, tekintettel arra, hogy minden egyedi esetben figyelembe kell venni, hogy a jogokkal éppen ki rendelkezik, de filmalkotások esetében a filmelőállítónál vagy a forgalmazónál, zene esetében a hangfelvétel előállítójánál érdemes jelezni a felhasználási igényt. Ők tudnak további információt nyújtani az engedélyezés folyamata tekintetében.

Természetesen zenék esetében sem kötelező az egész albumra vonatkozóan felhasználási engedélyt szerezni, amennyiben csak egy-egy szám felhasználása szükséges. Az Interneten a Creative Commons mozgalomhoz csatlakozó szerzők meghatározott körben engedélyezik a műveik egyszerűsített felhasználását, ezért mindig érdemes figyelembe venni, hogy a felhasználni kívánt mű ebbe a körbe tartozik-e? Illetve a www.emipm.com oldalon is hozzáférhetőek és felhasználás céljából letölthetőek megfelelő díjfizetés ellenében különböző zeneszámok. Amennyiben (pl. egy cég reklámozása esetén) a video-összeállításról készült műpéldány többszörözése és terjesztése is megvalósul, tehát nem csak egy egyedi példány készül el, a közös jogkezelő szervezetek tudnak biztosítani felhasználási engedélyt a felhasználni kívánt zeneszámok tekintetében.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.