A kérdés: Lehet-e természetes személy a film előállítója?

A válasz:

A hatályos szerzői jogi törvény értelmében filmelőállító lehet természetes személy, tehát rendelkezhet a filmen fennálló felhasználási jogokkal a szerzőkkel kötött megfilmesítési szerződésnek megfelelően, valamint megilletik a filmre vonatkozó szerzői joggal szomszédos jogok.

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján viszont közvetlen vagy közvetett állami támogatásra csak a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság filmelőállító jogosult.

Ha a későbbiekben a természetes személy filmelőállító gazdasági társaságot alapít, vagy – akár egy, a filmben korábban nem közreműködő – gazdasági társasággal jogviszonyba kerül, az adott társaság akkor minősülhet a film előállítójának, ha a korábbi filmelőállító a filmre vonatkozó jogait a társaságra átruházza.

A jogutód társasággal szemben a szerzői minőség igazolása csak rendkívüli esetben válhat szükségessé, akkor, ha a szerző ezen minőségét bárki vitatja. Ugyanis a szerző és a korábbi filmelőállító közötti szerződés egyértelműen bizonyítja a szerzői minőséget, ha pedig ilyen szerződés nem született (mert esetleg a film szerzője és előállítója ugyanaz a személy), akkor – az ellenkező bizonyításig - a film stáblistáján feltüntetett személyek tekintendők szerzőknek.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk