A kérdés?

Mentesülhet-e egy filmklub a jogdíj fizetése alól, ha egy kávézóban történik a vetítés, ahová limitált számban érkezhetnek nézők, viszont az interneten reklámozva van a program. Azokra a filmekre, melyeknek nincsen magyarországi forgalmazójuk mi vonatkozik nyilvános előadás szempontjából?

A válasz:

A jelenleg hatályos szerzői jogi törvény rendkívül szűk, részletesen körülhatárolt körben engedélyezi a művek szabad felhasználását, vagyis azokat az eseteket, amikor a felhasználás díjtalan és a szerző (jogtulajdonos) engedélye sem szükséges hozzá.

A filmek nyilvános előadása abban az esetben minősül szabad felhasználásnak, ha az előadásra alkalomszerűen tartott zártkörű összejövetelen kerül sor és az előadás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. A szerzői jogi törvény azonban közvetetten jövedelemfokozás célját szolgáló tevékenységnek tekinti azt, ha az előadás alkalmas arra, hogy a felhasználó (jelen esetben a kávéház) vevőkörét vagy látogatottságát növelje, vagy pedig, ha a kávéházat látogató vendégek szórakoztatását szolgálja. Továbbá, egy interneten meghirdetett, kávéházban tartott előadás semmiképpen sem tekinthető zártkörűnek, és alkalomszerűnek sem, ha arra időszakonként rendszeresen kerül sor.

Amennyiben egy film magyarországi forgalmazóval nem rendelkezik, közvetlenül a filmelőállítótól szükséges a nyilvános előadásra vonatkozó engedélyt megszerezni.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.