A kérdés:

Hogyan lehet magyar illetve külföldi filmek felhasználási jogát megszerezni weboldalon történő ingyenes megtekintés céljaira? Kivel kell felvenni a kapcsolatot, illetve kinek kell jogdíjat és mennyit fizetni magyar, illetve külföldi filmek esetében, illetve kihez, milyen szervezethez fordulhatunk a jogdíj kérdésének rendezésével? Tudnának abban a kérdésben is segíteni, hogy kitől tudnánk venni lejárt jogdíjú filmeket, illetve hova tudunk ezzel a kérdésünkkel, kérésünkkel fordulni? Mi a teendő magyar és külföldi filmek esetében?

A válasz:

Filmek esetében nincsen olyan közös jogkezelő szervezet, amely a fent említett Interneten történő megtekintést egységes, átalány-jogdíj megfizetése útján engedélyezné. Ezért minden egyes esetben az eredeti filmelőállítót illetve azt a forgalmazót indokolt megkeresni, aki a forgalmazási jogokkal rendelkezik. Azonban nem kizárt, hogy az Interneten történő megjelenés jogaival továbbra is a filmelőállítók rendelkeznek, illetve régebbi filmeknél, - amelyek készítése idején az Internet, mint médium még nem létezett - a szerzők (rendező, forgatókönyvíró, operatőr stb.) összességétől szükséges a felhasználási engedélyt egyenként megszerezni, mivel ezen jogokat annak idején a filmelőállítóra sem tudták átruházni. A jogdíj mértékére vonatkozóan nincs általános összeg, az mindig egyedileg mérlegelendő, függ az érintett felhasználók számától és az időbeli hatálytól. Magyar filmek esetében még érdemes a Magyar Nemzeti Filmarchívum szolgáltatásait is igénybe venni, mivel 2009-től, ha minden az előzetes tervek szerint halad, ők fognak rendelkezni az 1987 előtti magyar filmek forgalmazási jogaival.

Lejárt jogdíjú – azaz szabadon felhasználható – filmek azok, amelyek utolsóként elhalálozott szerzőjének halálát követő év első napjától számított 70 év (illetve egyes országokban 50 év) eltelt. Így minden esetben egyenként kell vizsgálni a releváns szerzők elhalálozási dátumát. Nagy bizonyossággal tehát a filmgyártás kezdetének évtizedében készült filmek már közkincsnek tekinthetők, feltéve, ha a legutolsó szerzőjük 1937-nél nem később hunyt el. A fentiekből következik tehát, hogy ezek és csak ezek megvásárlása szükségtelen, mivel bárki által szabadon felhasználhatóak, amennyiben hozzáférhetőek.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.