Érvényes magyar adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező bejegyzett cégek indulhatnak. Az egyéni vállalkozó is cégnek számít. A pályázat formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. Pályázatunkon korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet, annak fejlesztett változatával sem.

A pályázatra fordítható összeg: 12.000.000.- Ft

Benyújtandó pályázati dokumentumok:

 • Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata, megállapodása, szerződése stb.
 • Saját mű esetében elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, aláírása.
 • 4 db. papír alapú példány és 1 db. elektronikus példány
 • Szakmai életrajz: a forgatókönyvíró szakmai életrajza.
 • 4 db. papír alapú példány és 1 db. elektronikus példány
 • Szerzői koncepció, motivációs levél és forgatókönyvírói koncepció (4db papír alapú példány és 1db elektronikus példány)
 • A pályázati díj befizetésének igazolása, melyet a FilmJUS Alapítvány 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámára, a pályázó cégnek kell befizetni. (Csak banki átutalást fogadunk el!)
 • Kitöltött adatlap és ellenőrzési lista
   

További benyújtandó dokumentumok műfajok szerint:

 • Játékfilm, TV-film, filmsorozat, kisjátékfilm, kísérleti film esetében: szinopszis, és treatment / vagy forgatókönyv (4db papír alapú példány és 1db elektronikus példány)
 • Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében: részletes, minimum 3 oldal terjedelmű szinopszis, opcionálisan treatment /vagy forgatókönyv (4db papír alapú példány és 1db elektronikus példány)
 • Animáció esetén: szinopszis, látványterv, és figura terv (2db papír alapú példány és 1db elektronikus példány)

Az elektronikus példányokat a filmjusalapitvany2023@gmail.com e-mail címére várják.

A pályázati papír alapú dokumentumait postai úton vagy személyesen az alábbi címen várják: FilmJUS Alapítvány, Filmes Ház, Ráday u. 31/B., Budapest, 1092.

Személyes leadás: H-Cs: 10-16 óráig, melyhez előzetes időpont egyeztetés szükséges Panyi Zsuzsával, a +36(30) 380-4336 számon.

A pályázati díj 12.000.- Ft, melyet a FilmJUS Alapítvány 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámára, a pályázó cégnek kell befizetni.

A pályázat beadási határideje:
2023. szeptember 13.

A pályázat érvénytelen, ha:

 • nem felel meg a fenti követelmények egyikének,
 • a postai bélyegző, illetve az elektronikus példány érkezési dátuma 2023 szeptember 13. utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig,
 • az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt, pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hetes határidővel, melyet a pályázónak teljesítenie kell. A pályázatokat a FilmJUS Alapítvány kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el, 2023. november 30-ig. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki. Előkészítésre, forgatásra és utómunkára az elnyert összeg nem fordítható! A beküldött pályázatok magas száma miatt a nem nyertes pályázatok írásos értékelésére a Kuratóriumnak nincs lehetősége. Pályázatot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A pályázati adatlap a FilmJus honlapjáról tölthető le. 

Forrás: FilmJUS Alapítvány