A Magyar Filmművészek Szövetségének közleménye:

"A Magyar Filmművészek Szövetsége a mai napon megalapította a Jancsó Miklós Alkotóműhelyt, egy demokratikusan és nyilvánosan működő, önkormányzatisággal rendelkező független intézményt.

Célunk, hogy a filmszakma valamennyi alkotójának lehetőséget teremtsünk egy szabad, a magyar és természetszerűen európai filmes hagyományokhoz méltó, műfaji korlátoktól mentes műhely létrehozására, abban reménykedve, hogy ez esélyt teremthet az alkotók szabad és magas színvonalú tevékenységének támogatására.

Szeretnénk továbbra is fenntartani a magyar film több évtizedes múlttal rendelkező sokszínűségét, segíteni a filmtervek, forgatókönyvek gondozását és megvalósításukban hatékonyan közreműködni, magyar és külföldi források, koprodukciós partnerek felkutatásával.

Fontos feladatunknak tartjuk a tehetséges fiatal alkotók pályakezdésének támogatását és a magyar film innovációjának ösztönzését és generálását. Természetes fórumot akarunk biztosítani a filmszakma szereplői közötti termékeny párbeszédnek, teret adni a filmtervek nyilt vitáinak, abban a reményben, hogy a nyitott eszmecsere segít mindannyiunknak, hogy korunk kihívásaira autentikus filmes válaszokat adjunk.

A Jancsó Miklós Alkotóműhely ez év szeptember 27-én, Jancsó Miklós születésnapján meghirdeti első nyilvános forgatókönyv pályázatát, ezzel is tisztelegve a névedó emléke előtt.

A pályázat elbirálására hivatott kuratórium tagjaira ezúton kérjük minden kollégánk javaslatát, melynek a szavazatok alapján történő megválasztására két héten belül kerülne sor, egy kibővített, nyilvános ülésen.

Tarr Béla
A Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke"