A kérdés:

Amennyiben más szerzői művét valaki álnéven jelenteti meg a sajtóban, milyen igényérvényesítési lehetőségek állnak az eredeti szerző rendelkezésére?

A válasz:

Más szerzői művének átvétele és álnéven történő megjelentetése a plágium tipikus esete. Mindenekelőtt minden tőle elvárhatót meg kell tennie a szerzőnek, hogy műve ne kerüljön olyan illetéktelen kezekbe, akik visszaélhetnek vele.

Polgári peres eljárást ismeretlen személy ellen indítani nem lehet, így érdemes ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tenni szerzői jogok megsértése tárgyában. Amennyiben a jogsértő ismert, a vele szemben indított polgári eljárás keretében az újságot, mint a jogsértésben közreműködőt kötelezni lehet a jogsértés abbahagyására (ez a nyomtatott sajtóban nem túl hatékony, azonban online sajtó esetén a jogsértő tartalom eltávolítása kezdeményezhető).

A sajtószerv felelőssége kizárható, amennyiben a jogsértő tartalmat úgy vette át, hogy arra vonatkozóan vélelmezett írója szavatosságot vállalt, vagyis azt állította, hogy a mű saját műve és harmadik személynek nem áll fenn rajta semmilyen joga, amely a felhasználást korlátozná. Ennek hiányában azonban, a sajtószerv rosszhiszeműsége esetén, felhasználóként felel és vele szemben a szerzői jogi törvényben biztosított igények érvényesíthetők.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.