A kérdés: Hogyan használhatóak fel a védelmi időn túl olyan klasszikus zeneművek, melyek előadói nem állapíthatók meg?

A válasz:

A szerzői jogok a szerző életében és halálától számított hetven éven át részesülnek védelemben. Amennyiben egy zenemű szerzője már több, mint 70 éve hunyt el, a mű szabadon felhasználható, nyilvánosan előadható. Nem tartoznak ide azonban azok az esetek, amikor a – lejárt védelmi idejű - zeneművet előadó zenekar felvételét kívánja a felhasználó filmzeneként használni.

A hangfelvételek és az azokban rögzített előadások a hangfelvétel első forgalomba hozatalát követő év első napjától számított ötven évig részesülnek szerzői joggal szomszédos jogi védelemben, illetve a hangfelvétel elkészítését követő év első napjától számított ötven évig, ha ezalatt nem hozták forgalomba a hangfelvételt. Itt tehát nem az előadó halálának napjához, hanem a rögzítés időpontjához köthető a védelmi idő. Szabadon felhasználhatóak tehát azok a rögzített hangfelvételek, melyek esetében a rögzítés 50 évnél korábban történt.


Amennyiben a felhasználni kívánt zeneművön az előadók nincsenek feltüntetve, szükséges olyan példányt, rögzített változatot beszerezni, ahol az előadók személye kétséget kizáróan megállapítható, illetve erre vonatkozóan a közös jogkezelő szervezetektől (pl. MAHASZ) információt kérni mivel a filmalkotásban történő felhasználáshoz az előadók egyedi engedélye szükséges és jogdíjigényt is támaszthatnak és az engedély nélküli felhasználás jogsértésnek minősül.


Figyelembe véve azt, hogy az alapmű védelmi ideje már lejárt, azt bárki nyilvánosan előadhatja és az előadás rögzíthető is. Amennyiben a filmelőállító megbízásából adják elő zenészek a művet, akkor annak jogaival a filmelőállító fog rendelkezni.


Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.