A kérdés: Hogyan használhatók fel dokumentumfilmben egy weboldalról készült felvételek? Műalkotásnak számít a weblap, vagyis szükség van a bemutatáshoz a cég/alkotó  engedélyére?

A válasz:

A szerzői jogról szóló  1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban Szjt.) védelemben részesíti az irodalom, a tudomány és a művészet minden egyéni-eredeti alkotását, függetlenül attól, hogy azt a törvény kifejezetten nevesíti-e (honlapról nem tesz említést a törvény).


A jogirodalom szerint "vonalak, formák, színek bármilyen egyéni, eredeti megoldása, csoportosítása létrehozhatja a képzőművészeti alkotást", ami alapján a honlap külleme ("design"-ja, a továbbiakban: arculata) egyértelműen - képzőművészeti alkotásként - szerzői jogi védelem alatt áll.


A honlap tartalmazhat további szerzői műveket, fényképeket, írásokat. Ezen szerzői művek (és más tartalmak) sajátos összeállítása, az Szjt. 7.§-a alapján gyűjteményes műként részesül védelemben. "Szerzői jogi védelemben részesül a gyűjteményes mű, ha tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű" (Szjt. 7.§ (1) bek.) A honlap interaktív felhasználást lehetővé tevő, különböző műfajtájú művekből összeállított gyűjteményes műként ún. "multimédia műnek" is minősülhet, csupán hordozója tér el a multimédia műveket egyébként hordozó CD-ROM-tól.


A honlap, mint gyűjteményes mű szerzőjének a honlap szerkesztője minősül, ezért amennyiben filmalkotásban kerül felhasználásra a honlap, a szerkesztő  (tartalomszolgáltató) engedélye szükséges. A szerkesztő (tartalomszolgáltató) szavatol azért, hogy a honlapon fellelhető egyes szerzői művek jogaival rendelkezik és ezek felhasználását jogosult a felhasználó számára engedélyezni.Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.