A kérdés: Hogyan használható fel egy ismert dal akkor, ha azt a film egyik szereplője énekli el?

A válasz:

Abban az esetben, ha a dal az egyik szereplő előadásában jelenik meg a filmben, akkor a felhasználásra a dal szerzőitől (zeneszerzőjétől és szövegírójától) kell engedélyt kérni, valamint részükre kell jogdíjat fizetni. Az előadóművészi jogokat a szereplőtől közvetlenül kell megszerezni.


A dal szerzőinek kilétéről az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület tud felvilágosítást adni.


A szerzői jogok a szerző életének ideje alatt és a halálától számított 70 éven keresztül részesülnek védelemben. Tehát, ha a felhasználni kívánt dal szerzői több mint 70 éve meghaltak, a mű szabadon felhasználható.


Ugyanígy szabadon felhasználható a népdal, mivel nem áll szerzői jogi védelem alatt, tekintettel arra, hogy szerzője nem beazonosítható.


A film későbbi felhasználásai után a dal szerzőit díjazás illeti meg, amit a filmelőállító köteles megfizetni a jogosultaknak, illetve a közös jogkezelő szervezetnek.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.