A kérdés:

Hogyan kerülhet sor termékelhelyezésre Magyarországon játékfilmekben?

A válasz:

A termékelhelyezés (product placement) a klasszikus reklám alternatívájaként jelent meg és hódított tért a filmiparban. Maga a fogalom a különböző áruk, termékek, szolgáltatások, márkák megjelenítését jelenti a filmalkotásokban.

Az Egyesült Államokban külön  ügynökségek alakultak, amelyeknek fő feladatuk az, hogy a készülő  filmek forgatókönyveit olvasva helyet keresnek azokban az általuk képviselt cégek termékeinek megjelenésére. A filmhez történő hozzájárulás megvalósulhat a termékek ingyenes rendelkezésre bocsátása útján is vagy akár szponzorként a film költségvetéséhez való hozzájárulással, cserébe egy olyan jelenetért, amely például a szponzor gyorséttermében játszódik.

A jelenleg hatályos hazai törvények nem szabályozzák a termékelhelyezést. Fontos elkülöníteni a termékelhelyezést a burkolt reklámtól, mivel szoros összefüggésben vannak egymással és míg a burkolt reklám – a terjesztésre, nyilvános előadásra szánt filmek esetében ugyan nem, de a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (Médiatörvény) szerint - szigorúan tilos, a termékelhelyezés bizonyos körben lehetséges. A burkolt reklámozás, ha a műsorszámban elhangzott tájékoztatás/megjelenítés – a műsorszám egészéhez, annak fő témájához viszonyítva – többletinformáció, amelynek ezen felül áru vásárlására/szolgáltatás igénybevételére ösztönző hatása is van. Burkolt reklám e tekintetben az indokolatlan megjelenés, vagy az, ha az alapvetően megalapozott megjelenés indokolatlan mértékű. Tehát például egy főzéssel kapcsolatos műsorban nem kizárt a főzéshez használt alapanyagok megjelenítése, azonban ha azok folyamatosan képernyőn tartása vásárlásra ösztönözheti a nézőket, már megvalósítja a tiltott burkolt reklámozást.


Termékelhelyezésnek tekinthető tehát minden, ami nem éri el a burkolt reklám szintjét. Az Országos Rádió és Televízió Testület gyakorlata szerint termékelhelyezés csak fikciós műfajokban, pénzmozgás nélkül, az életszerűség mértékéig fogadható el.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.