A kérdés: Hogyan „védethető le” egy forgatókönyv külföldön?

A válasz:

Miképpen azt egy korábbi válaszunkban írtuk, a forgatókönyv, a szerzői jogi törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetében (egyéni-eredeti jelleg) megalkotásától szerzői jogi védelmet élvez.

Adott film forgatókönyvírójának elsődlegesen az tekintendő, akinek neve a művön feltüntetésre került, de a forgatókönyvírói minőség igazolható még a filmelőállítóval kötött  megfilmesítési szerződéssel, a forgatókönyv elkészítésében való közreműködés bizonyításával, vagy a műnyilvántartásban szereplő adatokkal.

Tehát nem a műnyilvántartásba való felvétel keletkezteti a szerzői jogi védelmet, az abban szereplő adatok – az ellenkező bizonyításáig – a szerzői minőség igazolására szolgálnak.

Ha a magyar állampolgár szerző Magyarországon nyilvántartásba veteti a művét a Magyar Szabadalmi Hivatalnál vezetett önkéntes műnyilvántartásban, az ott kapott tanúsítvánnyal Európán belül tudja bizonyítani a szerzőiségét. Emellett országonként léteznek ilyen nyilvántartások.

Nemzetközileg is elismert azonban a Writers Guild of America (www.wga.org) és a Protectrite (www.protectrite.com) nyilvántartása, ahol online regisztrálhatók a művek.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.