A kérdés: Egy forgatókönyvből képzőművészeti kiállítás készül, storyboard formában. Kit illetnek a kiállítással kapcsolatos jogok? A forgatókönyv írójának vagy a képzőművészeknek keletkezik díjigénye?

A válasz:

Egy forgatókönyv storyboard-dá alakítása (amennyiben azt nem az eredeti író végzi) átdolgozásnak tekintendő, a storyboard-ok kiállítása pedig egy további felhasználási cselekmény, mely az eredeti szerző engedélyével, jogdíj fizetése ellenében történhet.

Természetesen ezen felhasználások engedélyezésére a szerzői jogi törvényben foglalt formakényszer miatt érvényesen kizárólag írásban kerülhet sor.

A szerzőt minden egyes felhasználásért méltányos, a felhasználás jellegével, időbeli és területi hatályával és a felhasználáshoz kapcsolódó bevétellel arányban álló díjazás illeti meg, jelen esetben a storyboard-on fennálló jogokkal közösen rendelkezik a forgatókönyvíró és a képzőművész, ezért a kiállítás tekintetében mindketten engedélyezési joggal és díjigénnyel bírnak, azt azonban a felek megállapodása dönti el, hogy a díjazást egymás között hogyan osztják fel.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.