Uniós jogsértési eljárás indult Csehország és Magyarország ellen. A cseh és a magyar szerzői jogi törvények előírják, hogy jog- vagy műtípusokként csak egy közös kezelő szervezet kaphat engedélyt. A nemzeti szervezeteknek törvényileg biztosított kizárólagos jog a többi tagállamban bejegyzett közös jogkezelő szervezetek számára egy másik államban lehetetlenné tesz minden, a szolgáltatások szabad áramlását célzó tevékenységet, és megtagadja tőlük mind a letelepedés szabadságát, mind pedig a szolgáltatásnyújtás szabadságát, melyek az Európai Unió alapelvei. A magyar jogalkotó ezt a helyzetet a jelenleg végszavazásra váró törvénymódosításban kívánta orvosolni, azonban annak vitája során, a magyar közös jogkezelők ellenállására tekintettel, szövegszerű változtatásra nem került sor. Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy mindez nem jelenti azt, hogy a jogosultak a külföldi műfelhasználások, illetve szomszédos jogi teljesítmények után ne jutnának jogdíjhoz. Ezt a rendszert a közös jogkezelők közötti kölcsönös képviseleti megállapodások hálózata biztosítja, amelyek megkötésére a magyar jogkezelők is kötelesek.

A szerzői jogi törvény azzal a rendelkezésével, hogy országosan csak egy-egy közös jogkezelő szervezet vehető nyilvántartásba ugyanazon jogosulti csoport ugyanazon jogosultságára, valójában de jure monopolhelyzetet alakít ki, a jogpolitikai cél a szabály megalkotásakor az volt, hogy az önszerveződés lehetősége mellett se enyésszenek el az előnyök, mivel a monopolhelyzet felbomlása túlzott elaprózódást eredményezne, amely –állítják a jelenleg regnáló közös jogkezelők képviselői - végső soron alááshatná a jogosultak jogdíj érvényesítési esélyeit.

Pár évvel ezelőtt már viták kereszttüzébe került a közös jogkezelés monopolhelyzete és ekkor a Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban: GVH) is vizsgálta többek között azt, hogy a Filmjus Filmszerzők és Előállítók Jogvédő Egyesületének működése, a jogdíjak meghatározása nem tekinthető-e erőfölénnyel visszaélésnek. A versenyfelügyeleti eljárásban visszaélést nem állapítottak meg, ezért megszüntették.

Az Uniós megrovás éppen akkor érte Magyarországot, amikor a közös jogkezelők nyilvántartását vezető Oktatási és Kulturális Minisztérium előtt folyamatban van a produceri jogdíjakat kezelni szándékozó Prodjus és versenytársa a nemzetközi AGICOA nyilvántartásba vételi eljárása. Azonban a jelenlegi „csak egy maradhat” elv alapján azonos jogosulti kör ugyanazon jogának kezelése csak egy közös jogkezelő szervhez tartozhat, azonban amennyiben a kezdeményezésre tekintettel módosul a szerzői jogi törvény korlátozó rendelkezése, semmi nem vethet gátat a külföldi jogkezelők Magyarországra áramlásának.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.