A kérdés: Milyen módon lehet filmrészleteket felhasználni oktatási segédanyagban?
A válasz:

A szerzői jogi törvény szabad felhasználásként határozza meg a művek olyan nyilvános előadását, amikor az előadás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és az előadás iskolai oktatás céljára szolgál. Szabad felhasználás esetében a felhasználás díjtalan és nem engedélyköteles, azonban hangsúlyozandó, hogy a felhasználás nem lehet sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsíthatja a szerző jogos érdekeit, továbbá meg kell felelnie a tisztesség követelményeinek és nem irányulhat a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célokra.

Ez a szabad felhasználás minden műtípus, így a filmek tekintetében is megengedett.

Kifejezetten feltétele tehát az, hogy közvetetten se szolgáljon jövedelemszerzési célokat és iskolai oktatási célra irányuljon.

Viszont abban az esetben, ha a felhasználni kívánt filmrészletek semmilyen formában nem állnak a felhasználó rendelkezésre, mindenképpen indokolt a forgalmazók vagy előállítók felkeresése.

Javasoljuk továbbá (a szabad felhasználás ellenére is) a filmelőállító, rendező nevének, valamint a film címének a feltüntetését.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a tanácsadás kizárólag az alábbi jogterületekre terjed ki: szerzői jog, filmjog, médiajog és a fentiekhez kapcsolódóan polgári jog kötelmi része. A honlapon megjelenő bármely tanács vagy válasz csak általános, tájékoztató jellegű. A megalapozott jogi vélemény meghozatalához minden esetben szükséges a tényállás maradéktalan felderítése, a vonatkozó háttérdokumentumok, korábbi szóbeli egyeztetések pontos ismerete, valamint a kérdést feltevő személyes meghallgatása, melyre igény szerint lehetőséget biztosítunk.